Περιβάλλον

ΤΧΣ: Με εστίαση σε ESG και ενεργειακό αποτύπωμα η 2η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
Κρασί και κλιματική αλλαγή: Βίοι αντίθετοι και πρόβλημα για τους Έλληνες παραγωγούς
GREEN ECONOMY

Ιδίως τα τελευταία χρόνια λόγω της ξηρασίας και των υψηλότερων θερμοκρασιών εντοπίζεται διαφορά και στη γεύση των κρασιών, ενώ οι οινοπαραγωγοί ετοιμάζονται και για το ενδεχόμενο συρρίκνωσης της παραγωγής τους.