Business & Finance Παρασκευή 19/11/2021, 07:03
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Νέος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στο ΤΧΣ και στο βάθος διοικητική αναδόμηση

Αλλάζει άρδην την σημερινή διοικητική δομή

Νέος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στο ΤΧΣ και στο βάθος διοικητική αναδόμηση

Την τροποποίηση του νόμου που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τη «σχέση» του με τις τράπεζες στις οποίες έχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για την 28η αλλά την πιο καθοριστική από τη σύσταση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τροποποίηση του νόμου που απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών πριν έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, καθώς θα ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων το Ταμείο θα υλοποιήσει τη στρατηγική αποεπένδυσης από τις τράπεζες με ορίζοντα το 2025 αντί του 2022 που προβλέπεται σήμερα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών θα αλλάζει άρδην την σημερινή διοικητική δομή του ΤΧΣ, με την κατάργηση του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τα δύο όργανα θα αντικατασταθούν από ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με στόχο η διοικητική δομή του Ταμείου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.  Σημειώνεται ότι σήμερα το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 μη εκτελεστικά μέλη, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή προβλέπεται να είναι 3μελής. Η Εκτελεστική Επιτροπή διαθέτει σήμερα 2 μέλη και σύμφωνα με πληροφορίες για την κάλυψη της θέσης του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου έχει επιλεγεί μετά από διαγωνιστική διαδικασία, ο κ. ν΄, που θα συμπληρώσει μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Ηλία Ξηρουχάκη και το μέλος κ. Ιορδάνη Αϊβάζη, τη σύνθεση της Επιτροπής.

Κρίσιμο θέμα που θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους θεσμούς και ειδικότερα τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) είναι το κατά πόσο θα απομειωθούν τα ειδικά δικαιώματα που έχει σήμερα το ΤΧΣ στη διοίκηση και τις αποφάσεις των τραπεζών. Πρόκειται για το δικαίωμα βέτο σε ειδικά θέματα, που αφορούν:

  • Το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
  • Το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος:

i) σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών και πρόσθετων απολαβών (bonus) προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για όσους έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και για τους αναπληρωτές τους

ii) εφόσον η υπό συζήτηση απόφαση δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει σοβαρά τη ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα ή την εν γένει συνετή και εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος (όπως επιχειρηματική στρατηγική, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού – παθητικού κ.λπ.)

iii) αφορά εταιρικές πράξεις που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος

  • Το δικαίωμα να ζητεί την αναβολή επί 3 εργάσιμες ημέρες της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να λάβει οδηγίες από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου.
  • Το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Το δικαίωμα να εγκρίνει τον Οικονομικό Διευθυντή.

Υπενθυμίζεται ότι τα δικαιώματα απορρέουν από τις παλιές μετοχές που έχει το ΤΧΣ στις τράπεζες, καθώς οι νέες μετοχές που απέκτησε στο πλαίσιο των πρόσφατων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου δεν του δίνουν ειδικά δικαιώματα. Σήμερα το ΤΧΣ ελέγχει ποσοστό 40,3% στην Εθνική τράπεζα, ενώ το ποσοστό του στην τράπεζα Πειραιώς και στην Alpha Bank μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που ολοκλήρωσαν έχει μειωθεί στο 27% και στο 9% αντίστοιχα. Στην Eurobank τέλος το ποσοστό του είναι μόλις 1,4%.

Από την πλευρά των τραπεζών κρίσιμο θέμα θεωρείται η κατάργηση του πλαφόν για τις  αμοιβές τόσο των μελών του διοικητικού συμβουλίου όσο και των στελεχών σε θέσεις γενικών διευθυντών και αναπληρωτών γενικών διευθυντών. Με βάση το υφιστάμενο νόμο οι αμοιβές αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ δεν επιτρέπονται τα bonus για όλο το χρονικό διάστημα συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης, που προκύπτει από το σχετικό νόμο.

Ανάλογης σημασίας είναι και το θέμα της κατάργησης των αυστηρών κριτηρίων για την στελέχωση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, που με βάση τον υφιστάμενο νόμο, τρία τουλάχιστον μέλη θα πρέπει να διαθέτουν 15ετή εμπειρία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 3 χρόνια θητείας ως μέλη διεθνούς τραπεζικού ομίλου. Η υποχρέωση που επιβλήθηκε κατά τα μνημονιακά χρόνια ως αποτέλεσμα της ανάγκης απογαλακτισμού των ελληνικών τραπεζών από τα εγχώρια πολιτικά και όχι μόνο συμφέροντα, θεωρείται παρωχημένη για τις τράπεζες, όχι όμως για τον ESM, που την θεωρεί ως την ασφαλιστική δικλείδα για την αποφυγή λαθών του παρελθόντος, που οδήγησαν και στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Διαβάστε επίσης:

Moody’s: Σήμα για αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών

Τράπεζες: Δάνεια ύψους 32 δισ. ευρώ έχουν ρυθμιστεί – Παραδείγματα

DBRS: Επίφοβο το 40% των δανείων με μορατόριουμ στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News