Υπουργείο Οικονομικών

Πρόσθετος φόρος 15% στις πολυεθνικές – Στα 80 εκατ. ευρώ τα ετήσια έσοδα