BUSINESS & FINANCE

Χρ. Μεγάλου (Πειραιώς): Νέα δάνεια έως 23 δισ. ευρώ στην επόμενη 4ετία

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πειραιώς

Χρ. Μεγάλου (Πειραιώς): Νέα δάνεια έως 23 δισ. ευρώ στην επόμενη 4ετία

Νέα δάνεια άνω των 22- 23 δισ. ευρώ θα εκταμιεύσει η Τράπεζα Πειραιώς την περίοδο 2021-2024, ενώ ο στόχος για φέτος είναι εκταμιεύσεις πάνω από 5,5 δισ. ευρώ. Αυτό επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης της τράπεζας, υπογραμμίζοντας ότι οι τράπεζες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προκειμένου τα κεφάλαια του Next Generation EU να κατευθυνθούν σε βιώσιμα επενδυτικά σχέδια. Ανοίγοντας τη διαδικασία ο πρόεδρος του ομίλου κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης «μοναδική ευκαιρία για υγιείς χρηματοδοτήσεις». 

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ενισχυμένη ρευστότητα και κεφάλαια, έχοντας ολοκληρώσει πρόσφατα την άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης ομολόγου Αdditional Τier 1 (AT1). Πρόκειται, όπως επεσήμανε ο κ. Μεγάλου, για «τη μεγαλύτερη σωρευτική άντληση κεφαλαίων στην Ευρώπη την τελευταία τετραετία, η οποία σηματοδοτεί μια κομβική εξέλιξη για Πειραιώς και ευρύτερα για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία». Η ευρεία συμμετοχή επενδυτών και στις δύο εταιρικές πράξεις και πλέον στο μετοχικό της κεφάλαιο της Τράπεζας, διασφαλίζει τον ιδιωτικό και διεθνοποιημένο χαρακτήρα της και ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Τράπεζας «καταδεικνύει την αναγνώριση της αξιοπιστίας της στρατηγικής για την εξυγίανση και την ανάπτυξη που υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια παρά τις δυσμενείς συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον».

Μαζί με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, η σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση ανέρχεται σε περίπου 3 δισ. ευρώ, συνεισφέροντας περίπου 7,5 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του 2020, αυξάνοντάς τον σε επίπεδο άνω του 20% pro forma.  Με αυτό τον τρόπο η τράπεζα Πειραιώς έχει χτίσει ικανοποιητικό απόθεμα ασφαλείας προκειμένου να απορροφηθούν οι επιπτώσεις  που σχετίζονται με τη μείωση των NPEs, και θα επιτρέψουν την ανάπτυξη της Τράπεζας με νέες χρηματοδοτήσεις, διατηρώντας συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου στο 16% μεσοπρόθεσμα, σημαντικά υψηλότερα των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Με βάση το σχεδιασμό της διοίκησης σε πλήρη εξέλιξη είναι η υλοποίηση του σχεδίου μείωσης των NPEs με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE ως το τέλος του 2021, μέσω της τιτλοποίησης και αποαναγνώρισης NPEs συνολικής λογιστικής αξίας 19 δισ. ευρώ Στην κατεύθυνση αυτή, το τρέχον τρίμηνο θα αποαναγνωριστούν από τον ισολογισμό 7 δισ. ΝΡΕs από τις τιτλοποιήσεις Vega & Phoenix, ενώ ολοκληρώθηκε και η συμφωνία πώλησης της τιτλοποίησης NPEs “Sunrise 1” ύψους πρόσθετων 7 δισ.  ευρώ. Η συμβολή του προγράμματος «Ηρακλής» είναι πραγματικά καθοριστική , υπογράμμισε ο κ. Μεγαλου και «μας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών αυτών. Έτσι, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς μειώνεται δραστικά στο επίπεδο του 23% σήμερα από 46% τον Μάρτιο 2021. Η περαιτέρω μείωση των NPEs στο 9% αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του στρατηγικού μας σχεδίου».

Όπως εξήγησε ο CEO της Τράπεζας «το σχέδιο Sunrise, πέραν των NPEs, αφορά και στο μετασχηματισμό της Τράπεζας σε μια πλήρως εξυγιασμένη, αποτελεσματική και κερδοφόρα Τράπεζα, προς όφελος των πελατών μας, δημιουργώντας ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μας και δημιουργώντας αξία για την ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο τρίτος πυλώνας του σχεδίου Sunrise περιλαμβάνει το αναλυτικό και προσδιορισμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων, μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής μας πλατφόρμας.

Το συγκεκριμένο σχέδιο θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε αύξηση των προ προβλέψεων κερδών κατά περίπου 15% μέσω της ενίσχυσης των λειτουργικών εσόδων από νέες, υγιείς δραστηριότητες, της αναβάθμισης της προσφοράς των προϊόντων μας, της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας, του ριζικού μετασχηματισμού του κόστους με έμφαση στην ψηφιοποίηση, με σωρευτικό αποτέλεσμα προ-προβλέψεων κέρδη περίπου 1,1 δισ. ευρώ σε επαναλαμβανόμενη βάση το 2024. Το παραπάνω αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού, και  με το αποκλιμακωμένο έξοδο προβλέψεων, αναμένεται να αποφέρουν αποδόσεις στους μετόχους μας που θα διαμορφωθούν σε διψήφια επίπεδα μεσοπρόθεσμα.

Παράλληλα με τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις, η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά συστηματικά στον άξονα της Βιώσιμης Τραπεζικής και δημιουργεί τις υποδομές, τις πολιτικές και τις στρατηγικές, εντάσσοντας κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης, γνωστά ως κριτήρια ESG (Environment, Society, Governance).  Οι διακρίσεις της Τράπεζας στον τομέα είναι συνεχείς και διεθνείς, με πιο πρόσφατη την ένταξή μας στους top 300 EU climate leaders από τους Financial Times, ως μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News