Business & Finance Τρίτη 23/03/2021, 09:47
BUSINESS & FINANCE

Τιτάν: Ρεκόρ 10ετίας για τα κέρδη EBITDA

Στο 1,5 εκατ. ευρώ η καθαρή κερδοφορία

Τιτάν: Ρεκόρ 10ετίας για τα κέρδη EBITDA

Σε υψηλό 10 ετών εκτινάχθηκαν τα αποτελέσματα EBITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) του Ομίλου Τιτάν για το 12μηνο του 2020, καθώς διαμορφώθηκαν σε 286,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 7,1% σε σχέση με το 2019.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, ο κύκλος εργασιών, παρά την πανδημική κρίση, παρέμεινε σταθερός στο 1,6 δισ. ευρώ, μειωμένος ανεπαίσθητα κατά 0,2% έναντι του προηγούμενο έτους.

Τα κέρδη EBITDA, όπως προαναφέρθηκε, ήταν τα υψηλότερα από το 2020, κάτι το οποίο αποδίδεται στα οφέλη από την ανεκτικότητα των αγορών και τα υψηλά επίπεδα πωλήσεων, καθώς και στον αυστηρό έλεγχο των δαπανών. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και το ευνοϊκό ενεργειακό κόστος.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, τα καθαρά κέρδη συρρικνώθηκαν κατά 96,9% και διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων, ύψους 63,9 εκατ. ευρώ, οι οποίες σχετίζονταν με την Αίγυπτο.

Ειδικότερα, υπήρξε πλήρης απομείωση της λογιστικής υπεραξίας (goodwill) της Titan Cement Egypt, ύψους 46,6 εκατ. ευρώ, και αντιλογισμός αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, ύψους 17,3 εκατ. ευρώ.

Χωρίς τις παραπάνω χρεώσεις, τα καθαρά κέρδη θα είχαν διαμορφωθεί σε 65,4 εκατ. ευρώ, ποσό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με την κερδοφορία του 2019 (50,9 εκατ. ευρώ).

Την ίδια ώρα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 155,2 εκατ. ευρώ και ανήλθε σε 684,4 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ οι ταμειακές ροές ενισχύθηκαν κατά 50,2 εκατ. ευρώ σε 225,3 εκατ. ευρώ. Οι επενδυτικές δαπάνες περιορίστηκαν σε 84,3 εκατ. ευρώ από 109,3 εκατ. ευρώ το 2021.

Υπό αυτό το πρίσμα, η διοίκηση του Ομίλου προτείνει τη επιστροφή κεφαλαίου, ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, προς τους μετόχους. Η είσπραξη του ποσού θα γίνει στις 2 Ιουλίου του 2021. 

Όσον αφορά τις συνέπειες της πανδημίας, η κραταιά εταιρεία επιβεβαίωσε ότι ήταν σαφώς λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος δεν υπέστη πλήγμα ανάλογο της οικονομικής ύφεσης, ενώ η κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολουθεί να θεωρείται αναγκαία στις περισσότερες αγορές.

ΗΠΑ

 • Κύκλος Εργασιών 937,7 εκατ. ευρώ
 • EBITDA 176,1 εκατ. ευρώ
 • Σύνολο Ενεργητικού 1,095 δισ. ευρώ

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

 • Κύκλος Εργασιών 246,6 εκατ. ευρώ
 • EBITDA 17,2 εκατ. ευρώ
 • Σύνολο Ενεργητικού 563,3 εκατ. ευρώ

ΝΑ Ευρώπη

 • Κύκλος Εργασιών 271 εκατ. ευρώ
 • EBITDA 96,2 εκατ. ευρώ
 • Σύνολο Ενεργητικού 456,9 εκατ. ευρώ

Ανατολική Μεσόγειος

 • Κύκλος Εργασιών 151,7 εκατ. ευρώ
 • EBITDA -3,3 εκατ. ευρώ
 • Σύνολο Ενεργητικού 484,8 εκατ. ευρώ

Πώς τα πήγαν οι πωλήσεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Ομίλου, μετά την κάμψη της δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 , η κατασκευαστική δραστηριότητα ανέκαμψε μόλις χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα των αγορών στις περιοχές δραστηριοποίησης.

Ενδεικτικά, οι πωλήσεις τσιμέντου αυξήθηκαν κατά 1% σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν σε 17,1 εκατ. τόνους. Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος ενισχύθηκαν κατά 3% και διαμορφώθηκαν σε 5,4 εκατ. ευρώ, χάρη στις αυξημένες πωλήσεις στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βραζιλία.

Οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 5% και ανήλθαν σε 20 εκατ.τόνους, κυρίως χάρη στην αύξηση που καταγράφηκε στην ελληνική αγορά. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών στην αμερικανική αγορά, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον κλάδο, παρέμειναν σταθερές σε υψηλά επίπεδα.

Τιτάν: Ρεκόρ 10ετίας για τα κέρδη EBITDA-1

Πού στηρίχθηκαν οι θετικές επιδόσεις

Οι επιδόσεις του 2020 βασίστηκαν στην ανθεκτικότητα των πωλήσεων στις περισσότερες αγορές, όπου δραστηριοποιείται ο Τιτάν. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ, ειδικότερα, διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, ενώ η ζήτηση δομικών υλικών στην Ελλάδα ανέκαμψε περαιτέρω.

Οι επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, η Τουρκία κατέγραψε δυναμική ανάπτυξη των εγχώριων πωλήσεων και των εξαγωγών, ενώ η ζήτηση στη Βραζιλία βελτιώθηκε. Τα αποτελέσματα της Αιγύπτου, αντίθετα, απογοήτευσαν λόγω των δυσχερειών που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, η σταθερότητα των τιμών στις περισσότερες αγορές ενισχύθηκε από την ανάκαμψη της ζήτησης. Το ιδιαίτερα ευνοϊκό ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με την επιτυχή διαχείριση των δαπανών, ενίσχυσαν την κερδοφορία.

Τι έκανε σε Ελλάδα και δυτική Ευρώπη

Το 2020 οι επιδόσεις στην Ελλάδα βελτιώθηκαν. Η ζήτηση για δομικά υλικά αυξήθηκε στην εγχώρια αγορά με την πραγματοποίηση έργων υποδομής εκτός των αστικών κέντρων, έργων μεταφορών και διάθεσης, καθώς και κατοικιών. Συγχρόνως όμως, η τουριστική δραστηριότητα η οποία ξεκίνησε με τον ίδιο έντονο ρυθμό που είχε το 2019 με επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις, παρουσίασε επιβράδυνση όταν ο κλάδος υπέστη ισχυρό πλήγμα λόγω της πανδημίας.

Σε επίπεδο εξαγωγών, ο Όμιλος περιόρισε την παραγωγή του ώστε να ενισχύσει το απόθεμα δικαιωμάτων εκπομπών CO2, μειώνοντας τις εξαγωγές κλίνκερ. Συνολικά, οι εξαγωγές σημείωσαν μικρή πτώση το 2020 ενώ η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ, είχε αρνητική επίδραση στην κερδοφορία. Παράλληλα όμως, τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από τις καλύτερες λειτουργικές επιδόσεις που οφείλονται στην εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών, από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων και από την άνοδο στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το 2020 παρουσίασε αύξηση ύψους 0,7% και διαμορφώθηκε σε 246,6 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν κατά 5,3 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 17,2 εκατ. ευρώ.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News