Βιομηχανία

PMI: Νέα επιβράδυνση για την ελληνική μεταποίηση τον Iούνιο
Αντιµέτωπη µε διπλή κρίση η ελληνική βιομηχανία γάλακτος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τη µία, οι εισκοµίσεις γάλακτος βαίνουν συνεχώς µειούµενες, µε ορατό το ενδεχόµενο έλλειψης της βασικής πρώτης ύλης για τη γαλακτοβιοµηχανία σε µερικούς µήνες. Από την άλλη, οι ανατιµήσεις στα τελικά προϊόντα, που συνδέονται µε το αυξηµένο κόστος παραγωγής, προκαλούν κατάρρευση των πωλήσεων, κυρίως στο γάλα και στο γιαούρτι, µε τη µείωση του όγκου πωλήσεων να φτάνει αντιστοίχως το 7,4% και το 10,4%.