Εταιρικά αποτελέσματα

MR
BUSINESS TALK

Η αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο του 2021 (16,2% ετησίως και 3,4% σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2021) υπερέβη τις προσδοκίες, με το ΑΕΠ σε απόλυτους όρους να επιστρέφει στα επίπεδα του 2ου τριμήνου του 2019 τόσο σε σταθερές όσο και σε ονομαστικές τιμές. Μετά από αυτό η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης […]