Εταιρικά αποτελέσματα

Οι στόχοι της τράπεζας Πειραιώς για το 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρή πιστωτική επέκταση 1,7 δισ. ευρώ, υποστηριζόμενη κυρίως από την αύξηση των χορηγήσεων προς μεγάλες, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, περαιτέρω μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από το 6% και κέρδη ανά μετοχή άνω των 0,45 ευρώ αναμένει η τράπεζα Πειραιώς για το τρέχον έτος, με βάση τις αναθεωρημένες προβλέψεις της διοίκησης, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών.