ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Έως τον Οκτώβριο του 2022 επεκτείνεται ο Ηρακλής

Για ακόμη 18 μήνες

Έως τον Οκτώβριο του 2022 επεκτείνεται ο Ηρακλής

Έως τα τέλη της εβδομάδας προσδοκά το υπουργείο Οικονομικών ότι θα έχει αποστείλει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή του για την επέκταση του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων του Ηρακλή κατά 18 ακόμη μήνες, δηλαδή έως και τον Οκτώβριο του 2022. Η πρόταση θα κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η παροχή εγγύησης από το δημόσιο δεν συνιστά κρατική ενίσχυση και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Κολλέγιο των Επιτρόπων.

Στον Ηρακλή II θα δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να εντάξουν έως και 33 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων, λαμβάνοντας κρατική εγγύηση για 12 δισ. ευρώ περίπου, ισόποσης δηλαδή σχεδόν με αυτής που έλαβαν οι τράπεζες στο πλαίσιο του Ηρακλή I. Η επέκταση του Ηρακλή θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά την έγκριση της Επιτροπής και θα ισχύσει έως και τον Οκτώβριο του 2022.  

Μέσω της επέκτασης του μηχανισμού των κρατικών εγγυήσεων, εκτιμάται ότι οι τράπεζες θα μπορέσουν να μειώσουν σε μονοψήφιο ποσοστό το ύψος των κόκκινων δανείων έως τα τέλη του 2022. Να σημειωθεί ότι το ύψος των κόκκινων δανείων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ακόμα και μετά τις τιτλοποιήσεις ύψους 31 δισ. ευρώ που θα έχουν ολοκληρώσει στον πλαίσιο του Ηρακλή I, θα διαμορφώνεται στα 35 δισ. ευρώ και το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) θα περιοριστεί στο 25% έναντι 36% που ήταν στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου. Θα παραμείνει ωστόσο σε 10πλάσια σχεδόν επίπεδα πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι μόλις 2,8%. Στα υπόλοιπα των 35 δισ. ευρώ των κόκκινων δανείων δεν περιλαμβάνονται αυτά που θα αφήσει πίσω της η πανδημία και τα οποία θα φτάσουν από 5 έως 10 δισ. ευρώ ανάλογα με τις εκτιμήσεις.

Οι τιτλοποιήσεις που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στον Ηρακλή είναι:

• το χαρτοφυλάκιο Cairo, αξίας 7,5 δισ. ευρώ της Εurobank για το οποίο το δημόσιο έχει δώσει εγγύηση ύψους 2,4 δισ. ευρώ 

• το χαρτοφυλάκιο Galaxy αξίας 10,8 δισ. ευρώ της Alpha Bank για το οποίο το δημόσιο έχει δώσει εγγύηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ 

• το χαρτοφυλάκιο Phoenix αξίας 1,9 δισ. ευρώ και το χαρτοφυλάκιο Vega αξίας 5 δισ. ευρώ της τράπεζας Πειραιώς για το οποίο το δημόσιο έχει δώσει εγγύηση ύψους 2,4 δισ. ευρώ και 

• το χαρτοφυλάκιο Frontier αξίας 6,1 δισ. ευρώ της Εθνικής τράπεζας για το οποίο το δημόσιο έχει δώσει εγγύηση ύψους 3,3 δισ. ευρώ.

Η επέκταση του Ηρακλή θα λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο στην προσπάθεια περαιτέρω μείωσης των κόκκινων δανείων, αλλά η υλοποίηση νέων τιτλοποιήσεων 33 δισ. ευρώ, θα απαιτήσει κεφάλαια, που συνολικά εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 5 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι οι τιτλοποιήσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ηρακλή 1 επέφεραν κεφαλαιακές ζημιές ύψους 6 δισ. ευρώ, ο λογαριασμός για την εξυγίανση των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών, αναμένεται να είναι εξίσου σημαντικός, προεξοφλώντας την ανάγκη ενίσχυσης των κεφαλαίων τους, μέσω ομολογιακών εκδόσεων ή ακόμη και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της τράπεζας Πειραιώς, αλλά και μέτρων περιορισμού του κόστους και ενίσχυσης της κερδοφορίας.

Κρίσιμο θέμα είναι επίσης η αποτροπή του νόμου περί αναβαλλόμενης φορολογίας. Στην περίπτωση του «Ηρακλή I» οι τράπεζες, απέφυγαν την ενεργοποίηση του νόμου αφενός απορροφώντας τη ζημία από τα υπάρχοντα κεφαλαιακά αποθέματα και αφετέρου προωθώντας την απόσχιση της τραπεζικής δραστηριότητας σε μια νέα εταιρεία holding, στην οποία πέρασαν τη ζημία της τιτλοποίησης. Πρόκειται για το μοντέλο hive down, το οποίο έχουν υιοθετήσει ήδη η Alpha Bank, η Εurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, απορροφώντας τις ζημίες από τις τιτλοποιήσεις. Προκειμένου να αποφευχθεί η ενεργοποίηση του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία, οι ζημίες από τις νέες τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων που θα γίνουν στο πλαίσιο του «Ηρακλή II» θα μεταφερθούν στις εταιρείες συμμετοχών που έχουν συστήσει οι τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, έτσι ώστε να αποφευχθεί η κρατικοποίησή τους. Η πρόταση στοχεύει στο να αποτραπεί η ενεργοποίηση του νόμου 4465/2017 βάσει του οποίου όταν μια τράπεζα εγγράφει ζημίες σε μία οικονομική χρήση, οφείλει να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Euroxx, το «χτύπημα» στα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών υπολογίζεται στα 2,6 δισ. ευρώ, με βάση μια συντηρητική εκτίμηση για νέες τιτλοποιήσεις ύψους 16 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του «Ηρακλή II». Η εκτίμηση της Euroxx βασίζεται σε νέα τιτλοποίηση ύψους 5 δισ. ευρώ για την Alpha, 1,5 δισ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, 2,5 δισ. ευρώ για τη Eurobank και 7 δισ. ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς. 

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News