Κόσμος Κυριακή 9/05/2021, 16:17
ΚΟΣΜΟΣ

E.E.: Εγκρίθηκε η σύνθεση της Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα ορίσει σύντομα την ημερομηνία της πρώτης Ολομέλειας της Διάσκεψης

E.E.: Εγκρίθηκε η σύνθεση της Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Διάσκεψης ενέκρινε σήμερα Κυριακή τον εσωτερικό κανονισμό για τη σύνθεση της Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και τον τρόπο λειτουργίας της.
Το κείμενο που εγκρίθηκε την Ημέρα της Ευρώπης 2021 ολοκληρώνει τους κανόνες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Πλατφόρμα, οι Ομάδες Δράσης Πολιτών και η Ολομέλεια της Διάσκεψης μπορούν να μετατρέψουν τις προτεραιότητες, τις ελπίδες και τις ανησυχίες των πολιτών σε εφαρμόσιμες συστάσεις. Συμπληρώνει τους κανόνες που είχαν θεσπιστεί προηγουμένως σχετικά με τις μεθόδους εργασίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και τη συμμετοχή των πολιτών.

Διασφαλίζοντας ότι οι προτάσεις των πολιτών θα εισακουστούν

Εκατόν οκτώ ευρωβουλευτές, 54 μέλη κυβερνήσεων (δύο ανά κράτος μέλος), τρία μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και 108 εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων, θα συνεδριάσουν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης επί ίσοις όροις, με συμμετοχή και πολιτών. 108 πολίτες θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις επί των ιδεών που προέρχονται από τις Ομάδες Δράσης Πολιτών και την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα: 80 εκπρόσωποι από τις Ευρωπαϊκές Ομάδες Δράσης, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα τρίτο θα είναι κάτω των 25 ετών, και 27 από εθνικές Ομάδες Δράσης ή εκδηλώσεις της Διάσκεψης συνεδρίων (ένας ανά κράτος μέλος), καθώς και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας.

Θα συμμετάσχουν επίσης 18 εκπρόσωποι τόσο από την Επιτροπή των Περιφερειών όσο και από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και άλλοι οκτώ από τους κοινωνικούς εταίρους και οκτώ από την κοινωνία των πολιτών, ενώ ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας θα προσκαλείται όταν συζητείται ο διεθνής ρόλος της Ε.Ε. Μπορούν επίσης να προσκληθούν άλλοι εκπρόσωποι σημαντικών ενδιαφερόμενων μερών. Η σύνθεση της Ολομέλειας της Διάσκεψης θα διασφαλίζει την ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών.

Οι συζητήσεις τους θα διαρθρωθούν θεματικά γύρω από τις συστάσεις που θα συγκεντρωθούν από τις Ομάδες Δράσης και την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Η πλατφόρμα είναι ο μοναδικός ψηφιακός τόπος όπου θα συλλέγονται, θα αναλύονται και θα δημοσιεύονται στοιχεία από όλες τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη Διάσκεψη. Σε εύθετο χρόνο, η Ολομέλεια θα υποβάλει τις προτάσεις της στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία θα συντάξει την έκθεσή της σε πλήρη συνεργασία και πλήρη διαφάνεια με την Ολομέλεια, η οποία θα δημοσιευθεί στη συνέχεια στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.

Το τελικό αποτέλεσμα της Διάσκεψης θα παρουσιαστεί σε έκθεση προς την Κοινή Προεδρία. Τα τρία θεσμικά όργανα της Ε.Ε. θα εξετάσουν χωρίς χρονοτριβή τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί αποτελεσματική συνέχεια στην εν λόγω έκθεση, το καθένα εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Ο Γκάι Βερχόφσταντ, εκ των προέδρων της Εκτελεστικής Επιτροπής εκ μέρους τους Κοινοβουλίου, δήλωσε: «Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική δυναμική από τα κάτω. Η Διάσκεψη θα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή διαδικασία ακρόασης: θα γίνει ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην χάραξη του κοινού μας ευρωπαϊκού μέλλοντος. Τα θεμέλια έχουν μπει: οργανώνουμε ψηφιακές και διαβουλευτικές δημοκρατικές διαδικασίες που δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Θα διασφαλίσουμε ότι οι ανησυχίες και οι προτάσεις των πολιτών θα λάβουν πολιτική απάντηση. Όλα αυτά είναι καινούργια, είναι συναρπαστικά και αρχίζουν σήμερα».

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα ορίσει σύντομα την ημερομηνία της πρώτης Ολομέλειας της Διάσκεψης. Οι προετοιμασίες για τις Ομάδες Δράσης Πολιτών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων και των εκδηλώσεων στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης εξακολουθεί να αυξάνεται. Η Διάσκεψη έχει δεσμευθεί να δώσει το μέγιστο δυνατό χώρο στους νέους και, στο πνεύμα αυτό, συνεχίζονται επίσης οι προετοιμασίες για την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News