Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετσόλα: Αναγκαίος ο μεγαλύτερος κοινοτικός προϋπολογισμός για την αντιμετώπιση κρίσεων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου εξήγησε ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα δεχθεί επιπλέον πιέσεις από το υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους λόγω των αυξανόμενων επιτοκιακών αυξήσεων και της απουσίας μίας συμφωνίας για νέες πηγές χρηματοδότησης.