Παράγωγα

Φωτ. ΑP
Φωτ. ΑP
BUSINESS & FINANCE

Μικρή υποχώρηση κατέγραψε τον Απρίλιο ο δείκτης φόβου του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, που αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς.

Φωτ. Intimenews
ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Μικρή αύξηση εμφάνισε τον Μάρτιο ο δείκτης φόβου του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο οποίος αφορά την αβεβαιότητα όσων συμμετέχουν στην αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.