Παράγωγα

ΚΕΠΕ: Υποχώρησε ο δείκτης «φόβου» τον Οκτώβριο
ΑΓΟΡΕΣ

Υποχώρησε ο δείκτης «φόβου» τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Ειδικότερα η τιμή του δείκτη KEPE GRIV μειώθηκε στο 26,52% στις 29/10/2021, από 29,11% στις 30/9/2021. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, η εξέλιξη του δείκτη αντανανλά τη μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση […]

ΚΕΠΕ: Οριακή μείωση του δείκτη «φόβου» τον Ιούνιο
BUSINESS & FINANCE

Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap. Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV τον Ιούνιο του 2021 κινήθηκε κοντά στα επίπεδα του προηγούμενου […]