Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου – ΠΟΕ

φωτ. REUTERS
ΠΟΕ

Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για τη διευθέτηση της 17χρονης διατλαντικής διένεξης με σημείο αιχμής την χορήγηση παράνομης βοήθειας σε Boeing και Airbus.