Ισλανδία

Έρχεται η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας;
EΡΓΑΣΙΑΚΑ

Το Βέλγιο ανήκει στις πρώτες χώρες που δίνουν τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας. Δεν είναι όμως η μόνη χώρα στην οποία εφαρμόζεται ή εξετάζεται το νέο εργασιακό μοντέλο. Αρκούν όμως τέσσερεις ημέρες εργασίας την εβδομάδα;