Κοινωνία Τετάρτη 4/05/2022, 18:04
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άρειος Πάγος: Αντισυνταγματικές οι περικοπές στους μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ

Άρειος Πάγος: Αντισυνταγματικές οι περικοπές στους μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε αντισυνταγματικές τις μισθολογικές περικοπές των γιατρών του ΕΣΥ που έγιναν σύμφωνα με το νόμο 4093/2012, δίνοντας βάση για την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία θα κρίνει αμετάκλητα το ζήτημα για όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα, με την 3/2022 απόφαση, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι παράνομα καταβάλλονταν μειωμένες οι αποδοχές στους ιατρούς ΕΣΥ (Πρωτοβάθμια Υγεία) λόγω των περικοπών που επέβαλε ο νόμος 4093/2012 (έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016). Κατά την απόφαση, δεν ελήφθησαν υπ΄όψιν θέματα αξιοπρεπούς διαβίωσης των γιατρών και δεν προσμετρήθηκε το προσδοκώμενο όφελος για τα δημόσια ταμεία, το οποίο φαίνεται πως ήταν μικρότερο σε σχέση με την οικονομική βλάβη που προκάλεσε στους γιατρούς.

Πριν την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είχαν προηγηθεί οι αποφάσεις των Ολομελειών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και εκατοντάδες αποφάσεις πρωτοδικείων και εφετείων οι οποίες έκριναν επίσης αντισυνταγματικές τις περικοπές σε γιατρούς. Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτές είναι μεμονωμένες και αφορούν μόνον όποιον γιατρό έχει κάνει την αγωγών. Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι γιατροί έλαβαν αναδρομικά ύψους 40.000 έως 50.000 ευρώ για τέσσερα ή πέντε χρόνια ως το 2016.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Α.Π. απεφάνθη ότι ο νόμος 4093/2012 δεν είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα και επομένως δεν πρέπει να εφαρμοσθεί, καθώς:

α) Δεν προέβη σε «εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις από τις εν λόγω μειώσεις», ούτε «αν το αναμενόμενο οικονομικό όφελος που θα προκύψει από τις μειώσεις είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από τις επιπτώσεις των μειώσεων». Δηλαδή νομοθετήθηκαν μειώσεις που μπορούσαν να προκαλέσουν συνολικά ζημία αντί για όφελος και πιθανότατα προκάλεσαν ζημία.

β) Δεν εξετάστηκε από τον νόμο «αν θα μπορούσαν να ληφθούν άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος» ως προς τη μείωση των δημοσίων δαπανών, αλλά με μικρότερο κόστος για τους γιατρούς του ΕΣΥ.

γ) Δεν εξετάστηκε αν οι αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ παραμένουν μετά τις νέες μειώσεις επαρκείς για την αντιμετώπιση του κόστους αξιοπρεπούς διαβίωσής τους και ανάλογες της αποστολής που τους έχει ανατεθεί με το άρθρο 5 παρ. 5 του Συντάγματος.

Παράλληλα, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέρριψε την αναίρεση της πρώτης ΔΥΠΕ και επικύρωσε τις αποφάσεις των δικαστηρίων της ουσίας, επί αγωγών που κατέθεσε και υποστήριξε η δικηγορική εταιρεία «Γιάννης Τουτζιαράκης και Συνεργάτες».

Τώρα, εκκρεμεί απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το αν είναι συνταγματικό το ισχύον μισθολόγιο των γιατρών του ΕΣΥ και εάν οι σημερινοί μισθοί των γιατρών διορθώνουν τις περικοπές των μνημονιακών νόμων, οι οποίοι έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί. Η απόφαση αυτή θα κρίνει αμετάκλητα το θέμα για όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ.

Με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου, ο δικηγόρος Ιωάννης Τουτζιαράκης, ο οποίος εκπροσώπησε τους προσφεύγοντες στο ανώτατο δικαστήριο ανέφερε:

«Οι λόγοι για τους οποίους όλα τα ανώτατα δικαστήρια έκριναν τις διατάξεις και τις περικοπές του νόμου 4093/2012 ως αντίθετες με το Σύνταγμα και μη εφαρμοστέες, αποτελούν προπατορικό και υπερκομματικό αμάρτημα και βαραίνουν και το ισχύον μισθολόγιο του νόμου 4472/2017.

Και το ισχύον μισθολόγιο καταλήγει σε καθαρές αμοιβές των ιατρών ΕΣΥ ίδιες ή και μικρότερες, χωρίς να έχει υπάρξει συμμόρφωση προς τις υποδείξεις όλων των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας.

Χωρίς δηλαδή να υπάρξει σοβαρή εκτίμηση αν οι επιπτώσεις από το μειωμένο επίπεδο μισθών επιφέρουν τελικά οικονομική ζημία αντί για όφελος ή αν οι μη επαρκείς αποδοχές οδηγούν σε υπονόμευση της συνταγματικής υποχρέωσης να εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου (ΣτΕ 3802/2014, Ολομέλεια, 9/2016 και 2381/2016)».

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News