Δικαιοσύνη

McDonald’s: Παραπλανεί με το μέθεθος των burger στις διαφημίσεις;
Αποζημιώσεις από Apple και Netflix: Σε νέες εταιρείες στοχεύει ρωσική δικηγορική εταιρεία
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε επιπλέον εταιρείες δυτικών συμφερόντων που έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία στοχεύει τώρα ρωσική δικηγορική εταιρεία, η οποία έχει ήδη ασκήσει αγωγή στην Apple και την Netflix επικαλούμενη την παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι σκοπεύει να «τιμωρήσει» και άλλες εταιρείες της Δύσης που έχουν αποχωρήσει από τη χώρα. Από την […]