ΕΣΥ

Μ. Θεμιστοκλέους: Όλοι οι πολίτες αποκτούν προσωπικό γιατρό
Γιατρός για όλους: Τι αλλάζει, πώς λειτουργεί
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με το νομοσχέδιο ο πολίτης αποκτά τον προσωπικό του ιατρό, έχει πρόσβαση σε περισσοτέρους ειδικούς ιατρούς, αναβαθμίζονται οι δημόσιες δομές, διασφαλίζονται ποιοτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες και διευρύνονται οι παροχές για τον πολίτη.