Μισθοί

φωτ. shutterstock
φωτ. shutterstock
START UPS

Όσο περισσότερο ενισχύεται ο θεσμός της τηλεργασίας, τόσο περιπλέκονται οι διαδικασίες για τον καθορισμό του μισθού όσων δουλεύουν από απόσταση και σε ορισμένες περιπτώσεις από διαφορετική χώρα. Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι συνεχώς περισσότερες εταιρείες ενδιαφέρονται να απασχολησουν εργαζομένους σε διαφορετικές τοποθεσίες, η ζήτηση για την αμερικανική νεοφυή επιχείρηση Deel έχει εκτοξευθεί. Ενδεικτικά, […]

φωτ.: Reuters/ALEXANDROS AVRAMIDIS
BUSINESS & FINANCE

Οι τομείς της μεταποίησης, των logistics, των τεχνολογιών-πληροφορικής-επικοινωνιών, της ενέργειας και των εξορύξεων εμφάνισαν μεταξύ 2013 και 2019, αύξηση της απασχόλησης ταχύτερα από ό,τι η απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας.