Business & Finance Τρίτη 18/04/2023, 18:32
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΕ: Δύο προτάσεις για ώθηση σε ψηφιακή εκπαίδευση και δεξιότητες

ΕΕ: Δύο προτάσεις για ώθηση σε ψηφιακή εκπαίδευση και δεξιότητες

Δύο προτάσεις με στόχο να στηρίξει τα κράτη μέλη, καθώς και τους κλάδους της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε να παρέχουν ποιοτική, συμπεριληπτική και προσβάσιμη ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση για την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των Ευρωπαίων πολιτών ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων.

Οι προτάσεις ανταποκρίνονται στις δύο κύριες κοινές προκλήσεις, τις οποίες εντόπισαν από κοινού τα κράτη μέλη και η Επιτροπή:

  1. την έλλειψη μιας προσέγγισης σε επίπεδο συνόλου της διοίκησης προς την ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση και
  2. δυσκολίες στην παροχή των αναγκαίων ψηφιακών δεξιοτήτων στους πολίτες.

Οι δύο προτάσεις ανταποκρίνονται στις δύο στρατηγικές προτεραιότητες του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση: προώθηση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το σχέδιο δράσης καλεί σε μεγαλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ψηφιακή εκπαίδευση, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της πανδημίας COVID-19 και να παρουσιαστούν ευκαιρίες για την κοινότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (εκπαιδευτικοί και φοιτητές), τους φορείς χάραξης πολιτικής, τον ακαδημαϊκό χώρο και τους ερευνητές σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

Αποτελεί βασικό παράγοντα για την υλοποίηση του οράματος της επίτευξης ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης έως το 2025 και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τις δεξιότητες , του σχεδίου δράσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού πυλώνα και της ψηφιακής πυξίδας 2030. Προωθώντας και βελτιώνοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των Ευρωπαίων, η σημερινή δέσμη μέτρων αποτελεί επίσης βασικό παραδοτέο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων.

Η πρόταση βασίζεται στην ανάλυση που διενήργησε το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής και εντοπίζει τα κύρια διδάγματα και τις τάσεις που προέκυψαν από τον διαρθρωμένο διάλογο, την πρόσκληση υποβολής στοιχείων και τα σχέδια ανθεκτικότητας και ανάκαμψης των κρατών μελών της ΕΕ.

Η ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ταχέως τις σημερινές προτάσεις για δύο συστάσεις του Συμβουλίου.

Με βάση τον επιτυχημένο Διαρθρωμένο Διάλογο και την ομάδα εθνικών συντονιστών, η Κομισιόν θα συστήσει μια ομάδα υψηλού επιπέδου για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες για να υποστηρίξει την εφαρμογή των δύο συστάσεων.

Η Margrethe Vestager, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή δήλωσε σχετικά:

«Οι προτάσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη να έχουν όλοι στην Ευρώπη πρόσβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση. Πρέπει να βελτιώσουμε πολύ περισσότερο τις ψηφιακές δεξιότητες και να τις αντιμετωπίσουμε με την ίδια σημασία που έχουν η ανάγνωση και η γραφή. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί ένας στόχος τουλάχιστον 80% όλων των ενηλίκων με βασικές ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και 20 εκατομμύρια απασχολούμενοι ειδικοί ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων πολύ περισσότερων γυναικών, μέχρι το 2030».

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας είπε:

«Μια Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή πρέπει να ηγηθεί όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στην εκπαίδευση. Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να αγκαλιάσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή εποχή και να ενδυναμώσουν τους εκπαιδευόμενους με τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να τους προετοιμάσουν για επιτυχία στο παρόν και στο μέλλον. Πρέπει να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις αυξημένες ανάγκες για ψηφιακές δεξιότητες για τη μάθηση, τη ζωή και την αγορά εργασίας».

Η Mariya Gabriel, Επίτροπος για την καινοτομία, την έρευνα, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη νεολαία σημείωσε σχετικά:

«Το έργο μας με τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση έχει αποδειχθεί χρήσιμο για την επισήμανση των αδυναμιών μας και τον εντοπισμό λύσεων. Το ψηφιακό χάσμα παραμένει στα εδάφη και τις κοινωνίες μας. Οι σημερινές προτάσεις εκθέτουν το όραμά μας για μια ψηφιακή εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και υψηλής ποιότητας. Είμαι βέβαιη ότι τα κράτη μέλη, τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα μετατρέψουν το όραμά μας σε πραγματικότητα».

Moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News