Τεχνολογία

Φωτ. Shutterstock
BUSINESS & FINANCE

Ιδιαίτερη ορµή έχουν αποκτήσει οι εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A) στην πληροφορική το 2022, καθώς από τις αρχές της χρονιάς υπολογίζεται ότι πραγματοποιείται ένα deal κάθε εβδομάδα. Μία από τις πιο πρόσφατες και μεγαλύτερες συναλλαγές περιλαμβάνει την εξαγορά και συγχώνευση της ελληνικής εταιρείας Mantis με τη γερμανική Ecovium.