Ψηφιακή οικονομία

Ουραγός της ΕΕ στη ψηφιακή οικονομία παραμένει η Ελλάδα, παρά τη σημαντική πρόοδο
RGC: Η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη της περιφέρειας – Επέκταση του τρένου και αναβάθμιση συγκοινωνιών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το στοίχημα της επόμενης περιόδου είναι οι ψηφιακές δεξιότητες και οι πράσινες δραστηριότητες θέτοντας σε προτεραιότητα τον πολίτη, όπως ανέφερε η Γενική Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης Ελένη Γιώτη.

MoU Enterprise Greece και ομόλογου φορέα Παναμά για την ενδυνάμωση διμερών σχέσεων
BUSINESS & FINANCE

Μνημόνιο Συνεργασίας (MοU) υπέγραψαν την Τετάρτη 8 Ιουνίου, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enerprise Greece) και ο ομόλογος Οργανισμός προώθησης Εμπορίου και Επενδύσεων του Παναμά, Propanama