ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το project Skyline

Alpha Bank: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το project Skyline

Παράταση για τις 5 Νοεμβρίου – αντί της αρχικής προθεσμίας για τα τέλη Οκτωβρίου – έλαβαν οι υποψήφιοι επενδυτές προκειμένου να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές για το project Skyline της Alpha Bank. Το project Skyline στοχεύει στην αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή για την από κοινού με την Τράπεζα αξιοποίηση ακινήτων συνολικής αξίας 500 εκατ. ευρώ και έχει συγκεντρώσει σύμφωνα με πληροφορίες το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων επενδυτικών κεφαλαίων από το χώρο του real estate με τη συμμετοχή στο VDR 15 υποψηφίων επενδυτών. 

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στον κλάδο της διαχείρισης ακινήτων που προβλέπει τη μεταφορά 500 περίπου σε μια νέα εταιρεία joint venture, στην οποία η Alpha Bank θα διατηρήσει μειοψηφικό ποσοστό, μεταβιβάζοντας το 51% στον επενδυτή που θα αναδειχθεί από την διαγωνιστική διαδικασία. 

Στο project Skyline επιστρατεύεται η Alpha Αστικά Ακίνητα, με συνολική αξία χαρτοφυλακίου 40 εκατ. ευρώ, αλλά και η Alpha Real Estate Management & Investment και σύμφωνα με τον σχεδιασμό η Τράπεζα θα μεταβιβάσει ένα επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων (κυρίως εμπορικά) αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ  στην Alpha Αστικά Ακίνητα, η οποία θα μετασχηματιστεί και θα αποτελέσει το βασικό όχημα για το joint venture με τον στρατηγικό επενδυτή. Πρόκειται για ακίνητα που έχουν περιέλθει στην Τράπεζα κυρίως μέσω ρευστοποιήσεων και είναι ώριμα για τη μεταβίβασή τους και την αξιοποίησή τους. 

Να σημειωθεί ότι η Alpha Bank διαθέτει χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 800 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 500 εκατ. ευρώ είναι η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων από τον όμιλο και μέσω της συναλλαγής η Τράπεζα θα επιτύχει να περιορίσει την έκθεσή της στο real estate, μειώνοντας το σταθμισμένο ενεργητικό της κατά 400 εκατ. ευρώ. Η από κοινού διαχείριση ακινήτων θα επιτρέψει στην Alpha Bank να επωφεληθεί από τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και τις υπεραξίες που θα δημιουργηθούν στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων στο μέλλον και η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμενου έτους. 

Το project Skyline αποτελεί μέρος του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδίου με την ονομασία Tomorrow που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Alpha Bank για τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού, την εξυγίανση της Τράπεζας και την οριστική επάνοδο στην κερδοφορία. Μέρος του σχεδίου αποτελεί επίσης η τιτλοποίηση Cosmos συνολικής αξίας 3,4 δισ. ευρώ σε όρους μεικτής λογιστικής αξίας (4,9 δισ. ευρώ σε όρους συνολικής οφειλής) που ανακοινώθηκε στην εκπνοή της περασμένης εβδομάδας, με ανάδοχο την Davidson Kempner και διαχειριστή την Cepal. 

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται επίσης οι συναλλαγές:

  • Project Orbit, ύψους 1,3 δισ. ευρώ που αποτελείται από ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
  • Project Sky, ύψους 2,2 δισ. ευρώ που αποτελείται από στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά και μικρά επαγγελματικά δάνεια.  
  • Project Solar, ύψους 400 εκατ. ευρώ που αφορά χαρτοφυλάκιο διαχείρισης επιχειρηματικών δανείων, κοινών σε όλες τις τράπεζες.
  • Άλλες συναλλαγές, ύψους 700 εκατ. ευρώ που αφορούν σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων leasing και επιλεγμένων επιχειρηματικών δανείων.

Στόχος της Alpha Bank είναι η διαμόρφωση των δεικτών NPE και NPL στο 7% και 5% αντίστοιχα, στον αμέσως ορατό χρονικό ορίζοντα.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News