ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Παράταση του «Ηρακλή» για 18 μήνες

Loukia Kattis/MoneyReview

Νέα κόκκινα δάνεια ύψους έως και 31,3 δισ. ευρώ θα μπορούν να τιτλοποιήσουν οι ελληνικές τράπεζες στο πλαίσιο του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλή», η παράταση του οποίου έως και τον Οκτώβριο του 2022 προβλέπεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη ανοχή προς τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια του «Ηρακλή», έτσι ώστε να επιτύχουν τους στόχους για τους οποίους έχουν δεσμευθεί στα επιχειρησιακά τους πλάνα εφόσον συντρέχουν έκτακτες καταστάσεις. 

Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια του «Ηρακλή» είχαν ζητήσει παράταση για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στα επιχειρησιακά πλάνα που έχουν υποβάλει, από τους 24 στους 36 μήνες, επικαλούμενες τις δυσμενείς συνθήκες που προκάλεσε η αναστολή των πλειστηριασμών για μακρύ χρονικό διάστημα. Η διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα 6μηνης παράτασης εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές προϋποθέσεις. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών «με την παράταση παρέχεται η αναγκαία ευελιξία, ώστε να διασφαλίζεται περαιτέρω η πορεία των ανακτήσεων από τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή», παρά τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Ως αποτέλεσμα, διασφαλίζεται και η παρεχόμενη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι εκτάκτων συνθηκών στο μέλλον που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικούς κλυδωνισμούς στις αγορές, όπως ήταν η πρωτοφανής συνθήκη της πανδημικής κρίσης.

Ειδική διάταξη προβλέπει επίσης τη δυνατότητα στις τιτλοποιήσεις του Ηρακλή να συμπεριληφθούν και απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες, διευρύνοντας έτσι  το πεδίο εφαρμογής των τιτλοποιημένων  απαιτήσεων. 

Επιπλέον αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το Δημόσιο υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα καταβληθέντα στους ομολογιούχους ποσά μαζί με τους νόμιμους τόκους και τα έξοδα είσπραξης.

Πόσο μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια

Η θέσπιση του Ηρακλή έχει συμβάλει στη μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 43 % στο τέλος του 2019 στο 27 % στα τέλη Μαρτίου 2021. Συγκεκριμένα στην πρώτη φάση του Ηρακλή

• η  Alpha Bank μέσω της τιτλοποίησης Galaxy περιόρισε τον όγκο των NPEs  κατά 10,4 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας την υποχώρηση του αντίστοιχου δείκτη από το 45% στο 27%

• η Eurobank μέσω της τιτλοποίησης Cairo περιόρισε τον όγκο των NPEs κατά 7,2 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας τη μείωση του αντίστοιχου δείκτη από το 29% στο 14% και

• η Εθνική τράπεζα μέσω της τιτλοποίησης Frontier αναμένεται να περιορίσει τον όγκο των NPEs κατά 6,5 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας τη μείωση του αντίστοιχου δείκτη από το 31% στο 14% και

• η τράπεζα Πειραιώς μέσω δύο τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega έχει μειώσει τον όγκο των NPEs κατά 6,9 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας τη μείωση του αντίστοιχου δείκτη από το 45% στο 35%.

Οι τράπεζες έχουν ανακοινώσει πρόσθετες τιτλοποιήσεις που αναμένεται να εντάξουν στον Ηρακλή II, στοχεύοντας στη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό έως και τα τέλη του 2022.

Το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι «τα θετικά αποτελέσματα του «Ηρακλή» στις ελληνικές τράπεζες είναι ήδη ορατά με την ανταπόκριση των ξένων επενδυτών στις επιτυχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που ολοκλήρωσαν επιτυχώς ήδη δύο συστημικές τράπεζες».

Ο «Ηρακλής ΙΙ» θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην περαιτέρω ενίσχυση των θετικών προοπτικών του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας. Το θετικό του αποτύπωμα έχει ιδιαίτερη σημασία στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, όπου οι τράπεζες έχουν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο για τη διοχέτευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και για την αξιολόγηση των μεγάλων και των μικρότερων επενδυτικών έργων που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.

Money Review