ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική Τράπεζα: Παράταση μίας εβδομάδας για το Frontier

Εθνική Τράπεζα: Παράταση μίας εβδομάδας για το Frontier

Παρατείνεται κατά μία εβδομάδα η ημερομηνία για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για το χαρτοφυλάκιο Frontier αξίας 6,1 δισ. ευρώ της Εθνικής τράπεζας, μεταθέτοντας τη σχετική προθεσμία για τους υποψήφιους επενδυτές στις 7 Ιουνίου. 

Θα προηγηθεί την Παρασκευή 28 Μαΐου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου κατά την οποία η διοίκηση της ΕΤΕ αναμένεται να δημοσιοποιήσει το σχεδιασμό για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω μιας νέας μικρότερης τιτλοποίησης, που θα ενταχθεί στο μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων τον «Ηρακλή II».

Στη διαγωνιστική διαδικασία για το χαρτοφυλάκιο Frontier συμμετέχουν τέσσερα επενδυτικά σχήματα και συγκεκριμένα το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο Fortress με την Bain Capital και την doValue ως servicer που θα αναλάβει να διαχειριστεί αυτά τα δάνεια, την Pimco με την Quant ως servicer, τη σουηδική Intrum και το αμερικανικό fund Davidson Kempner από κοινού με την Cepal. 

Στο υπό τιτλοποίηση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται 190.000 δάνεια που προέρχονται από 80.000 πελάτες και το 90% αυτών των δανείων φέρει εξασφαλίσεις σε ακίνητα. Με βάση τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου που αποτελεί την περίμετρο του Frontier, το 77% είναι μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, το 18% επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων και μόλις το 5% είναι καταναλωτικά δάνεια.

Η Εθνική Τράπεζα έχει υποβάλει αίτημα για την παροχή εγγύησης από το Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) συνολικής αξίας έως 3,3 δισ. ευρώ και το υπόλοιπο τμήμα της τιτλοποίησης θα αποτελέσουν οι τίτλοι μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes). 

Η τιτλοποίηση της Εθνικής διαφέρει σημαντικά από τις τιτλοποιήσεις των υπόλοιπων τραπεζών, καθώς δεν συνδυάζεται με τη μεταβίβαση εταιρείας διαχείρισης κόκκινων. Έτσι mezzanine τίτλος για τον οποίο οι υποψήφιοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν προσφορά σε συνδυασμό με το συμβόλαιο για τη διαχείριση αυτών των δανείων, διαμορφώνεται στα 500 εκατ. ευρώ. 

Τι πετυχαίνει με την τιτλοποίηση

Μέσω της τιτλοποίησης η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να κάνει ένα ουσιαστικό βήμα για την εξυγίανση του ισολογισμού της, καθώς θα μειώσει κατά 60% το στοκ των κόκκινων δανείων και κατά 80% το στοκ των κόκκινων στεγαστικών δανείων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της, τα οποία αποτελούν και τη μεγαλύτερη κατηγορία των κόκκινων δανείων.

Η τιτλοποίηση Frontier σε συνδυασμό με τη νέα τιτλοποίηση που θα ενταχθεί στον «Ηρακλή II» θα επιτρέψει στη διοίκηση της ΕΤΕ να μειώσει τα κόκκινα δάνεια σε μονοψήφιο ποσοστό εντός του 2022. Στα τέλη του 2020 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε στο 13,6% και το ύψος των κόκκινων δανείων στα 4,2 δισ. ευρώ από 31,3% στα τέλη του 2019, ενώ ο δείκτης κάλυψης από συσσωρευμένες προβλέψεις ανέρχεται σε 63,3%.

Η Εθνική τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει οκτώ αντίστοιχες συναλλαγές σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία, που οδήγησαν σε μείωση της τάξης των 12,5 δισ. ευρώ περίπου, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, ολοκλήρωσε τις πωλήσεις τριών χαρτοφυλακίων (projects Icon, Marina και Danube).

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News