ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις αγορές με εκδόσεις 3,5 δισ. ευρώ οι τράπεζες το 2021

ΑP Photo

Την έκδοση ομολόγων της κατηγορίας senior preferred notes ύψους 1 δισ. ευρώ προγραμματίζει η Eurobank εντός του έτους, ενώ συνολικά το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Euro Medium Term Notes (EMTN) που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Τράπεζας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού 2021 – 2022, φτάνει τα 2 δισ. ευρώ.

Η αρχή γίνεται αύριο με την έκδοση των πρώτων 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση θα είναι διάρκειας έξι ετών, με δυνατότητα ανάκλησης από την Τράπεζα στην πενταετία και αποσκοπεί στη διεύρυνση των πηγών ρευστότητας μέσω πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων. Οι τίτλοι αναμένεται να έχουν βαθμολογία Caa1 από την Moody’s, B από την S&P και CCC από την Fitch, ενώ σύμβουλοι έκδοσης είναι οι HSBC, Goldman Sachs, UBS, BofA και BNP.

Οι εκδόσεις ομολόγων δρομολογούνται ενόψει της υποχρέωσης που έχουν επιβάλει οι εποπτικές αρχές στο πλαίσιο της άσκησης MREL (Minimum Required Eligible Liabilities) αφενός για τη διεύρυνση των πηγών άντλησης ρευστότητας και αφετέρου διεύρυνσης της κεφαλαιακής βάσης με ομολογιακούς τίτλους. Συνολικά εντός της τρέχουσας χρονιάς οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα αντλήσουν περί τα 3,5 δισ. ευρώ περίπου μέσω ομολογιακών εκδόσεων και η έξοδος στις αγορές προεξοφλείται μετά το θετικό κλίμα που δημιουργείται μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από την S&P και την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. 

Σε ότι αφορά τους τίτλους που προσμετρώνται στα κεφάλαια της Τράπεζας, η Eurobank διαθέτει ήδη ομόλογο Tier II ύψους 950 εκατ. ευρώ (σε αντικατάσταση των προνομιούχων μετοχών). Όπως επισήμανε η διοίκηση του ομίλου κατά την παρουσίαση στους επενδυτές των ετήσιων αποτελεσμάτων, η Τράπεζα έχει δυνατότητα άντλησης επιπλέον 200 εκατ. ευρώ με τη μορφή Tier II, καθώς και έκδοσης κεφαλαίων Tier I (AT1) έως και 800 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 διαμορφώθηκε στο 13,9% και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) στο 16,3% και η πρόβλεψη είναι ότι θα διατηρηθεί στο 16% στο τέλος του 2021 και στο 16,6% στα τέλη του 2022, παρά το φιλόδοξο πρόγραμμα μείωσης κόκκινων δανείων που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Τράπεζας για τη διετία 2020 – 2021. Το πλάνο προβλέπει μείωση του δείκτη NPE κάτω από το 9% στο τέλος του 2021 και στο 6% το 2022, μέσω μιας νέας τιτλοποίησης ύψους 3,3 δισ. ευρώ (project Mexico) και μιας συνθετικής τιτλοποίησης ενήμερων δανείων ύψους 2,5 δισ. ευρώ περίπου, που έχουν δρομολογηθεί για το  2021. 

Η Εθνική τράπεζα

Η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ περίπου και ενδεχομένως ενός νέου senior ομολόγου προεξοφλείται από την αγορά και για την Εθνική Τράπεζα, η οποία είχε προχωρήσει σε δύο αντίστοιχες κινήσεις το 2019 και το 2020. Η έκδοση Tier II ήταν ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,25%, ενώ το senior ομόλογο της κατηγορίας green bond, που εκδόθηκε μεσούσης της κρίσης, τον Οκτώβριο του 2020, ήταν ύψους 500 εκατ. ευρώ, τιμολογήθηκε στο 2,75% και ήταν το πρώτο ομόλογο αυτής της κατηγορίας που εξέδωσε ελληνική τράπεζα από το 2015.

Η Alpha Bank

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγου  Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,5% στις αρχές Απριλίου, ενώ στο σκέλος της ρευστότητας δρομολογεί την έκδοση senior notes ύψους 500 εκατ. ευρώ περίπου.

Η τράπεζα Πειραιώς

Η τράπεζα Πειραιώς έχει εξαντλήσει τo capacity Tier II ομολόγων, με δύο σχετικές εκδόσεις, η πρώτη τον Ιούνιο του 2019 και η δεύτερη τον Φεβρουάριο του 2020, αξίας 400 και 500 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 9,75% και 5,5% αντίστοιχα. Μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,4 δισ. ευρώ, η Τράπεζα σχεδιάζει την έκδοση κεφαλαίων της κατηγορίας Tier I ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News