Business & Finance Πέμπτη 3/02/2022, 11:44
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Quest: Έκτακτη γενική συνέλευση για split της μετοχής 

Quest: Έκτακτη γενική συνέλευση για split της μετοχής 

Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλεί η Quest Συμμετοχών, με θέμα το split της μετοχής της όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η ημερομηνία έχει ορισθεί για τις 28 Φεβρουαρίου, στην έδρα της θυγατρικής Uni Systems και το δ.σ. της εταιρείας θέλει να εξασφαλίσει την έγκριση των μετόχων για διάσπαση κάθε παλαιάς μετοχής σε τρεις νέες. 

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, για λόγους στρογγυλοποίησης, θα γίνει ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά 357.408,96 ευρώ. 

Αναλυτικότερα:

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο γραφείων της θυγατρικής εταιρείας «Uni Systems M.A.E.» επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23 (αίθουσα εκδηλώσεων, ισόγειο), για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Διάσπαση μετοχών (stock split) με αναλογία τρεις (3) νέες σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής με ταυτόχρονη – για λόγους στρογγυλοποίησης – μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (€357.408,96) μέσω ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από 0,443333333 ευρώ σε 0,44 ευρώ και δημιουργία αποθεματικού ειδικού σκοπού, σύμφωνα με το άρ. 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ισόποσου με το ποσό της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο – Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας
(1) ψήφου.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης το κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 35.740.896 κοινές μετοχές που ενσωματώνουν 35.740.896 δικαιώματα ψήφου συνολικά. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου
πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 28 ης Φεβρουαρίου 2022, ήτοι κατά την έναρξη της 23 ης Φεβρουαρίου 2022 (η «Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής.

Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 124 του N. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα  πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται την 21η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο γραφείων της θυγατρικής εταιρείας «Uni Systems M.A.E.» επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23 (αίθουσα εκδηλώσεων, ισόγειο), σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά την έναρξη της 23ης Φεβρουαρίου 2022.

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News