ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές για 400-500 εκατ. ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές για 400-500 εκατ. ευρώ

Το ποσό των 400-500 εκατ. ευρώ σκοπεύει να αντλήσει η Τράπεζα Πειραιώς μέσω της έκδοσης ομολόγου υψηλής εξoφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) με στόχο την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, γνωστών ως MREL. Η εντολή δόθηκε στις Goldman Sachs, IMI Intessa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank και το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει σήμερα.

Ο τίτλος θα είναι 5ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 4 έτη και στόχος είναι να αξιοποιηθεί το θετικό κλίμα που υπάρχει στις αγορές ενόψει της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα, προοπτική που αποτυπώνεται και στη σχετική υποχώρηση που σημειώνουν τα spreads των ελληνικών εκδόσεων.

Το επιτόκιο της έκδοσης προσδοκάται ότι θα είναι στην περιοχή του 7%, κοντά δηλαδή στην τιμή του αντίστοιχου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Alpha Bank στις 21 Ιουνίου και το οποίο τιμολογήθηκε στο 6,875% (απόδοση 7%). Να σημειωθεί ότι ο αντίστοιχος τίτλος που είχε εκδώσει η Τράπεζα Πειραιώς τον Νοέμβριο του 2022 με επιτόκιο 8,25% τιμολογείται σήμερα κοντά στο 6,8%.

Η υποχρέωση που έχει η Τράπεζα Πειραιώς για την κάλυψη του MREL στόχου έως και τα τέλη του 2025 διαμορφώνεται στο 27,26%, ενώ η τράπεζα έχει υπερκαλύψει τον στόχο που έχει ορίσει ο SRB για το 2023 και ο οποίος είχε τεθεί στο 19,1%. Με βάση τα στοιχεία του α΄ τριμήνου η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει δείκτη 19,9%, αποτελούμενο κατά 12,4% από κεφάλαια CET1, κατά 4,5% από κεφάλαια ΑΤ1 και Tier 2 και κατά 3% από senior τίτλους και άλλα επιλέξιμα κεφάλαια.

Η έκδοση έρχεται μετά την αναθεώρηση επί τα βελτίω των στόχων που έχει θέσει η διοίκηση της Πειραιώς για την τριετία 2023-2025, βάσει των οποίων:

– Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα διαμορφωθεί στο 12,5% λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση της διοίκησης να διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2023 και στο 14,5% το 2025 και ο συνολικός δείκτης στο 17,3% και στο 19% αντιστοίχως.

– Τα κέρδη ανά μετοχή θα διαμορφωθούν σε 0,55 ευρώ το 2023 (από 0,45 με βάση την προηγούμενη εκτίμηση) και 0,65 ευρώ το 2025.

– Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα διαμορφωθεί στο 12% την περίοδο 2023-2025 (από 10%).

– Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου προς το ενεργητικό, στο 2,2% το 2023 (από 2% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη) και στο 2% το 2025.

– Τα καθαρά έσοδα προμηθειών προς το ενεργητικό θα σταθεροποιηθούν στο 0,6% και θα αυξηθούν στο 0,8% το 2025. – Το κόστος προς βασικά έξοδα θα μειωθεί στο 40%, από 42% με βάση την προηγούμενη πρόβλεψη.

– Το οργανικό κόστος κινδύνου θα σταθεροποιηθεί στο 1,2% το 2023 και θα μειωθεί στο 0,75% το 2025.

– Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μειωθεί στο 5% το 2023 (από 6% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη) και στο 3% το 2025 και ο δείκτης κάλυψης θα βελτιωθεί στο 60% και στο 70% το 2025.

– Η καθαρή πιστωτική επέκταση θα μειωθεί οριακά στο 1,6 δισ. ευρώ (από 1,7 δισ. ευρώ προηγούμενης πρόβλεψης) το 2023 και το 2025 θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News