Business & Finance Δευτέρα 24/05/2021, 19:24
BUSINESS & FINANCE

ΔΝΤ: Ξεχάστε την ανάπτυξη χωρίς δάνεια από τις τράπεζες

Το Ταμείο θέτει 4 όρους για την κεφαλαιακή επάρκεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρώπη και δη την Ελλάδα 

ΔΝΤ: Ξεχάστε την ανάπτυξη χωρίς δάνεια από τις τράπεζες

Από την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών θα εξαρτηθεί η δυναμική της μετα-Covid ανάκαμψης στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, όπως εκτιμά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το οποίο κάνει ειδική μνεία στην ικανότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος να παρέχει πίστωση στην πραγματική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο θέτει επί τάπητος τέσσερις προϋποθέσεις ενίσχυσης των τραπεζικών κεφαλαίων, χωρίς τις οποίες καθίσταται εν αμφιβόλω η απαιτούμενη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, στερώντας πολύτιμους πόρους από τη μετα-κορωνοϊό οικονομία.

  • Συνέχιση των υποστηρικτικών πολιτικών έως ότου εδραιωθεί η ανάκαμψη: Μια πρόωρη απόσυρση των μέτρων στήριξης θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα «cliff edge effects» και να θέσει σε κίνδυνο την προσφορά πίστωσης, ακριβώς την στιγμή που είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Καθώς η ανάκαμψη θα κερδίζει έδαφος, τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα πρέπει να «σφίγξουν» και να γίνουν πιο στοχευμένα. Ορισμένη άμεση στήριξη των ιδίων κεφαλαίων θα μπορούσε, επίσης, να εξεταστεί για τις βιώσιμες επιχειρήσεις.
  • Αποσαφήνιση της εποπτικής οδηγίας για τη διαθεσιμότητα και τη διάρκεια των κεφαλαιακών απαιτήσεων: Οι εποπτωτικές αρχές θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν το χρονοδιάγραμμα για τα κεφαλαιακά «μαξιλάρια» των τραπεζών, επιτρέποντας το σταδιακό «χτίσιμο» και διατηρώντας την ικανότητα δανειοδότησης. Οι περιορισμοί στα μερίσματα και τις επαναγορές μετοχών θα πρέπει να διατηρηθούν έως η ανάκαμψη είναι σε πλήρη εξέλιξη.
  • Υποστήριξη της επιδιόρθωσης των ισολογισμών, μέσω της ενδυνάμεωσης της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και του πλαισίου τραπεζικής εκκαθάρισης: Μόλις λήξουν τα μέτρα νομισματικής στήριξης, οι προβλέψεις «κόκκινων» δανείων είναι πιθανό να εκτιναχθούν. Οι ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπάρχον σύστημα των stress test για να αξιολογήσουν την ανάγκη για προληπτικές ανακεφαλαιοποιήσεις. Τα καθεστώτα αφερεγγυότητας θα πρέπει να ενισχυθούν μέσω της διευθέτησης των διοικητικών περιορισμών και την εγκαθίδρυση fast-trach διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους.
  • Δομική αντιμετώπιση της χαμηλής τραπεζικής κερδοφορίας: Οι τράπεζες θα χρειαστούν χρόνια για να ανακτήσουν οργανικά κεφάλαια, μέσω της κερδοφορίας, εκτός κι αν αυτή βελτιωθεί. Συνεπώς, θα πρέπει να τονώσουν τα έσοδα από μη-τόκους και να απλοποιήσουν τις λειτουργίες τους -συμπεριλαμβάνοντας και τη μεγαλύτερη διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών- ώστε να πετύχουν καλύτερη διάρθρωση των δαπανών. Και η ενοποίηση θα μπορούσε να βελτιώσει την αποδοτικότητα των τραπεζών, καθώς διευκολύνει την κατανομή κεφαλαίου και ρευστότητας εντός των τραπεζικών ομίλων.

Στα παραπάνω συμπεράσματα οδηγήθηκαν τέσσερις οικονομολόγοι του ΔΝΤ (Mai Chi Dao, Andreas JobstAiko MineshimaSrobona Mitra) με βάση αντίστοιχα πορίσματα του Ταμείου.

Σημειωτέον, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν υψηλή έκθεση σε οικονομικούς κλάδους, οι οποίοι επλήγησαν σημαντικά από την πανδημία.

Περισσότερο από το 60% της εταιρικής έκθεσης αφορά κλάδους, οι οποίοι επηρεάστηκαν σημαντικά από την υγειονομική κρίση, όπως η διαμονή και οι υπηρεσίες τροφίμων, το real estate, το λιανικό εμπόριο -και σε μικρότερο βαθμό οι κατασκευές και οι μεταφορές.

Η τραπεζική δανειοδότηση προς τις επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων ανέρχεται περίπου στο 200% των κεφαλαίων Tier 1, ενώ σε ορισμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιταλία, η Φινλανδία κ.α., υπερβαίνει το 250%.

ΔΝΤ: Ξεχάστε την ανάπτυξη χωρίς δάνεια από τις τράπεζες-1

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News