BUSINESS & FINANCE

Alpha Bank: Υψηλή κερδοφορία και μέρισμα οι στόχοι του νέου στρατηγικού σχεδίου

Προβλέπεται αύξηση του δείκτη απόδοσης κεφαλαίων στο 5% το 2021 και στο 10% έως το 2024, με την προοπτική διανομή μερίσματος το 2023

Φωτ. ΑΡ

Υψηλή κερδοφορία και αύξηση του δείκτη απόδοσης κεφαλαίων στο 5% το 2021 και στο 10% έως το 2024, με την προοπτική διανομή μερίσματος το 2023, προβλέπει το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της Alpha Bank, που παρουσιάστηκε πριν από λίγο στους επενδυτές. 

Βασικός πυλώνας του νέου στρατηγικού σχεδίου με την επωνυμία  «Tomorrow», αποτελεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε η Τράπεζα και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις αρχές Ιουλίου. 

Η διοίκηση της Alpha Bank επέμεινε στον «αναπτυξιακό χαρακτήρα της αύξησης που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να πρωταγωνιστήσει στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας που ανοίγεται μέσω της ενεργοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο CEO της Alpha Bank κατά την παρουσίαση του σχεδίου στους επενδυτές, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης σε συνδυασμό με τα άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, θα αποτελέσουν ένα γιγάντιο αναπτυξιακό εργαλείο συνολικού ύψους 82 δισ. ευρώ έως και το 2026, στο οποίο η Alpha Bank θα συμμετάσχει με και να υποστηρίξει τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου μετασχηματισμού της. Πρόκειται σύμφωνα με τον CEO της Alpa Bank για μια μοναδική ευκαιρία που ανοίγεται για τη χώρα τα τελευταία χρόνια που θα επιτρέψουν την επιστροφή σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η διοίκηση της Alpha Bank ανακοίνωσε επιθετικότερη μείωση των κόκκινων δανείων, αλλά όπως ξεκαθάρισε τα νέα κεφάλαια δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας. «Η Alpha Bank έχει την ικανότητα να απορροφήσει όλη τη ζημιά από τις νέες τιτλοποιήσεις και τις πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της Alpha Bank, υπογραμμίζοντας ότι «τίποτα δεν έχει αλλάξει σε ότι αφορά τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έως τώρα». 

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει επιθετικότερη μείωση των κόκκινων δανείων (NPLs) στο 5% έως τα τέλη του 2022 και του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο 7%, μέσω υπερδιαπλασιασμού των συναλλαγών τιτλοποιήσεων και πωλήσεων σε σχέση με ότι είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αυξάνεται από τα 3,3 δισ. ευρώ στα 8,1 δισ. ευρώ. Στις προγραμματισμένες νέες συναλλαγές περιλαμβάνονται οι συναλλαγές:

• Cosmos ύψους 3,5 δισ. ευρώ, τιτλοποίηση που θα ενταχθεί στο μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής

• Orbit ύψους 1,3 δισ. ευρώ

• Sky ύψους 2,2 δισ. ευρώ

• Solar ύψους 400 εκατ. ευρώ, τιτλοποίηση που θα ενταχθεί στον Ηρακλή και άλλες συναλλαγές ύψους 700 εκατ. ευρώ

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που στα τέλη του 2020 διαμορφώθηκε στο 18,4% αναμένεται να διαμορφωθεί στο 16,7% στα τέλη του 2021, στο 16,9% στα τέλη του 2022, στο 17% στα τέλη του 2023 και στο 18,3% στα τέλη του 2024.

Βασικοί πυλώνες του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της αποτελούν η ισχυρή ανάπτυξη των χρηματοδοτήσεων στο εσωτερικό μέσω της κινητοποίησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, η διεύρυνση των πηγών εσόδων και η ενίσχυση της δραστηριότητάς στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα οι πιστώσεις από τον τραπεζικό τομέα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να διπλασιαστούν μεταξύ 2021 – 2024, φθάνοντας τα 33 δισ. ευρώ και η συμμετοχή της Alpha Bank στην καθαρή πιστωτική επέκταση εκτιμάται στα 10 δισ. ευρώ. Σημείωσε ότι η σωστή αξιοποίηση του πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης (18 δισ. ευρώ με τη μορφή επιδοτήσεων και 13 δισ. ευρώ δάνεια καθώς και τα 41 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ), μπορεί να επιφέρει πρόσθετη ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 1 με 1,2 μονάδες και, επιπλέον, 180.000 – 200.000 θέσεις εργασίας.

Σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος των Τραπεζών είναι καθοριστικός μέσω της διασφάλισης των προτεραιοτήτων του προγράμματος (πράσινη οικονομία, digital, εξωστρέφεια, καινοτομία, μεγέθυνση των επιχειρήσεων), της ορθής πιστωτικής αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, της παροχής συμβουλών προς τις επιχειρήσεις για τη διαμόρφωση και ωρίμανση των επενδυτικών τους σχεδίων και, βεβαίως, της κινητοποίησης κεφαλαίων καθώς η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων που θα πρέπει να προκύψει από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντική, σημείωσε ο κ. Ψάλτης.

Βασικός άξονας για την βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου αναμένεται να είναι το διεθνές δίκτυο. Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Δεκέμβριο, η Alpha μετέφερε κάτω από μία εταιρεία Holding το σύνολο των θυγατρικών της στο εξωτερικό, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για τις κινήσεις που έπονται αλλά και επιχειρώντας να αναδείξει την αξία τους σε επίπεδο Ομίλου. Η Alpha είναι η μόνη ελληνική τράπεζα με ουσιαστική παρουσία στη Ρουμανία με μερίδιο αγοράς 4,5% και είναι η 6η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα στη χώρα. Στόχος είναι να επωφεληθεί ο όμιλος από το περιβάλλον υψηλής ανάπτυξης στον τραπεζικό τομέα της Ρουμανίας και από τη σύγκλιση σε επίπεδο ΕΕ της διείσδυσης του τραπεζικού τομέα (σήμερα 24,2% έναντι 79% στην Ελλάδα και 87,4% μέσος όρος στην ΕΕ), ενισχύοντας έτσι την παρουσία της στην χώρα. 

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην αύξηση των εσόδων που θα έχει η Τράπεζα από προμήθειες στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και από πρωτοβουλίες στο acquiring πιστωτικών καρτών. Ειδικότερα στον τομέα των τραπεζοασφαλειών η ώθηση θα προέλθει από τη στρατηγική συνεργασία με την Generali για την αποκλειστική διανομή προγραμμάτων μέσω του δικτύου της Τράπεζας, που υπογράφηκε το Δεκέμβριου του 2020 με ισχύ μέχρι το 2040. Η Τράπεζα προτίθεται να μεταβιβάσει την πλειοψηφία της εταιρείας διαχείρισης καρτών (project Prometheus) σε στρατηγικό επενδυτή εντός του 2021, κίνηση που θα της επιτρέψει να κεφαλαιοποιήσει τα οφέλη από την ανάπτυξη του τομέα και να ενσωματώσει τις τεχνολογικές εξελίξεις μέσω στρατηγικής συνεργασίας. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης: 

• την πώληση της δραστηριότητας στην Αλβανία (project Riviera)

• την πώληση της δραστηριότητας στο Λονδίνο (project Crown)

• τη στρατηγική συνεργασία μέσω joint venture στον τομέα του real estate (project Skyline)

Η ΑΜΚ

Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου ύψους  800 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί μέσω της κατάρτισης βιβλίου προσφορών για τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για την 15η Ιουνίου 2021 θα εξετάσει την προσφορά προνομιακής κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους και θα εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκριση της τιμής προσφοράς, μέσω της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών, και την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η διάθεση των νέων μετοχών να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουλίου, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας, εξεδήλωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη σχεδιαζόμενη προσφορά μετοχών, έως του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του ήτοι 10,94%.

Οι Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners).

Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Ανώτερος Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Senior Joint Bookrunner) και η Barclays Bank Ireland PLC και η AXIA Ventures Group Limited ενεργούν ως Βασικοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News