BUSINESS & FINANCE

ΕΛΠΕ: Επενδύσεις 4 δισ. ευρώ και γυναίκες στο Δ.Σ.

Νέα εταιρική δομή για «πράσινο» μετασχηματισμό - Στόχος η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 50% έως το 2030

ΕΛΠΕ: Επενδύσεις 4 δισ. ευρώ και γυναίκες στο Δ.Σ.

Το όραμά της για έναν όμιλο περισσότερο «πράσινο», με περιορισμένη εξάρτηση από τις διακυμάνσεις των αγορών, με σύγχρονη δομή που θα προωθεί την αποτελεσματική του λειτουργία και υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης που παράγει αυξανόμενη αξία για τους μετόχους του, περιέγραψε η διοίκηση των ΕΛΠΕ, σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα. 

Ο στρατηγικός μετασχηματισμός του Ομίλου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, καθώς το ΔΣ έχει εισηγηθεί στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ (που θα λάβει χώρα στις 20 Μαΐου) αλλαγές του Καταστατικού, με πιο σημαντικές αυτές που αφορούν στο διορισμό του ίδιου του ΔΣ, το οποίο πλέον θα εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, ενώ τα πρόσωπα που θα προτείνονται θα πρέπει να πληρούν κριτήρια καταλληλότητας.  

Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης, οι αλλαγές αυτές «δεν είναι επιλογή μας, αλλά υποχρέωσή μας», που απορρέει από την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν. 4706/2020 για τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης στις εισηγμένες εταιρείες, ο οποίος ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα της Βουλής (πλην του ΚΚΕ).  

Με την εφαρμογή του νέου πλαισίου θα εισέλθουν τουλάχιστον 2 γυναίκες στο ΔΣ των ΕΛΠΕ -τόνισε ο κ. Σιάμισιης- προσθέτοντας ότι οι αλλαγές που προωθούνται θα συμβάλλουν στην επιστροφή ξένων επενδυτών (των οποίων το μερίδιο είχε μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια), στο μετοχολόγιο του Ομίλου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν επηρεάζονται κατ’ ελάχιστον και δεν θα επέλθουν μεγάλες αλλαγές στον τρόπο διοίκησης της εταιρείας.  

Οι πέντε πυλώνες του Vision 2020-2025 

Ο κ. Σιάμισιης περιέγραψε τους πέντε πυλώνες στους οποίους έχει οικοδομηθεί το «Vision 2020-2025», δηλαδή το στρατηγικό σχέδιο μακράς πνοής μέσα από το οποίο τα ΕΛΠΕ θα επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε νέα πεδία (όπως η ηλεκτροκίνηση), θα βελτιώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και θα μετασχηματιστούν σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο παραγωγής και εμπορίας όλων των σύγχρονων μορφών ενέργειας, ένα utility με σταθερή ροή αποτελεσμάτων, πιο προβλέψιμη κερδοφορία και μικρότερη εξάρτηση από την «κυκλικότητα» των αγορών που σήμερα επηρεάζει έντονα τα περιθώρια του κλάδου διύλισης, δηλαδή της βασικής δραστηριότητας του ομίλου.

O μετασχηματισμός αυτός «περνά» μέσα από ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 4 δις. ευρώ, το οποίο είναι ισόρροπα μοιρασμένο μεταξύ των «παραδοσιακών» δραστηριοτήτων του ομίλου και των δραστηριοτήτων της ενεργειακής μετάβασης (ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση, αποθήκευση ενέργειας κλπ.) 

Οι πέντε πυλώνες είναι οι εξής:

  • Αυξημένη έμφαση στους δείκτες ESG  (Environmental, Social, Corporate Governance), καθώς οι επιδόσεις των εταιρειών στην προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση λαμβάνονται ολοένα και περισσότερο υπόψη από τις τράπεζες και τους επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση των ΕΛΠΕ επιβεβαίωσε τη δέσμευση για μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 50% έως το 2030 και την μακροπρόθεσμη στόχευση για μηδενικούς ρύπους έως το 2050. 
  • Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος  μέσα από την παραγωγή καθαρότερων υγρών καυσίμων, τον εκσυγχρονισμό  των εγκαταστάσεων και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως η δέσμευση εκπομπών άνθρακα και το υδρογόνο.
  • Ταχεία περαιτέρω διείσδυση στον κλάδο των ΑΠΕ, Όπως επισημάνθηκε, το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε 18 μήνες, φτάνοντας τα 1,3 GW. Στόχος είναι η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να φτάσει τα 600 MW έως το 2025, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με οργανική ανάπτυξη, αλλά και με εξαγορές ώριμων projects, όπως το εμβληματικό φωτοβολταϊκό των 204 MW στην Κοζάνη που απέκτησαν τα ΕΛΠΕ από την γερμανική Juwi.
  • Αλλαγή της αρχιτεκτονικής του Ομίλου, ώστε να είναι πιο διακριτές οι δραστηριότητες (και πιο εύκολη η χρηματοδότηση της καθεμιάς εξ ‘ αυτών), να επιταχύνεται η λήψη των αποφάσεων και να διευκολυνθεί –μεταξύ άλλων- και η επέκταση στις αγορές του εξωτερικού.  Όπως τόνισε ο κ. Σιάμισιης, εξετάζονται διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων της δημιουργίας εισηγμένης εταιρείας holding υπό την «ομπρέλα» της οποίας θα περιέλθουν οι διάφορες θυγατρικές.  Ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες περί μεταφοράς της έδρας των ΕΛΠΕ στο εξωτερικό, αν και τόνισε ότι η ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων της εταιρείας και του αποτυπώματός της εκτός Ελλάδος αποτελεί προτεραιότητα.
  • Αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας, με τον κ. Σιάμισιη να αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο αλλαγής της επωνυμίας των ΕΛΠΕ στο πλαίσιο ενός ευρύτερου rebranding που να αναδεικνύει το πράσινο πρόσημο που επιδιώκουν να αποκτήσουν τα ΕΛΠΕ, ώστε «οι αγορές να βλέπουν κάτι περισσότερο από το πετρέλαιο», όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σιάμισιης. 

Έρευνες υδρογονανθράκων

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Σιάμισιης διευκρίνισε ότι το φυσικό αέριο αποτελεί βασικό «κρίκο» του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και ότι ζητούμενο είναι η ευθυγράμμιση των διάφορων δραστηριοτήτων που έχει ο Όμιλος των ΕΛΠΕ στον εν λόγω κλάδο, ενώ σημείωσε ότι κατά την άποψή του «το πετρέλαιο και οι υδρογονάνθρακες είναι μέρος της λύσης για την βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αν και δεν μπορούν να αγνοηθούν οι κινήσεις των μεγάλων εταιρειών του χώρου». Ε

ρωτώμενος συγκεκριμένα για τα σχέδια του ομίλου για τις παραχωρήσεις για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων  -με φόντο και την επίμονη φημολογία περί αποχώρησης από ορισμένες εξ’ αυτών-, ο κ. Σιάμισιης  δεν έκρυψε τον προβληματισμό που υπάρχει στον όμιλο, μετά από τις κινήσεις άλλων εταιρειών που αποχώρησαν από τον κλάδο εν όλω (όπως η ιταλική Edison που πούλησε τις συμμετοχές της στην Energean) ή εν μέρει, όπως η ισπανική Repsol.

«H κατάσταση στην Ελλάδα έχει αλλάξει σε σχέση με 10-15 χρόνια πριν. Επιδιώκουμε η δραστηριότητά μας στους υδρογονάνθρακες να είναι στοχευμένη και συμβατή με το περιβαλλοντικό μας προφίλ», είπε, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News