Πράσινη ενέργεια

Συνεργασία Ελλάδας – Νορβηγίας για πράσινες ενεργειακές λύσεις στις δραστηριότητες υδρογονανθράκων
GREEN ECONOMY

Στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ – EOX) εντάχθηκε το έργο ««Επισκόπηση του μετασχηματισμού της νορβηγικής βιομηχανίας υδρογονανθράκων κατά την ενεργειακή μετάβαση και η εφαρμογή του στην Ελλάδα».