ΕΛΠΕ

ΕΛΠΕ: Βελτιωμένες επιδόσεις με φόντο την αυξημένη ζήτηση καυσίμων
Επιτάχυνση των ερευνών για φυσικό αέριο – Έναρξη παραγωγής το 2028
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αρμόδιοι παράγοντες θεωρούν τους στόχους ρεαλιστικούς, αν αναλογιστεί κανείς τους αντίστοιχους χρόνους που χρειάστηκαν για την έναρξη της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων σε άλλες χώρες της περιοχής όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ.