Business & Finance Πέμπτη 18/05/2023, 17:44
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

HELLENiQ ENERGY: Κέρδη 252 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο

HELLENiQ ENERGY: Κέρδη 252 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο

Στα 252 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της HELLENiQ ENERGY το πρώτο τρίμηνο, έναντι 4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Σύμφωνα με την εταιρεία, παρά τη μικρή επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, συνεχίζει να πετυχαίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα, κυρίως λόγω των διεθνών συνθηκών στην αγορά και των βελτιωμένων λειτουργικών επιδόσεων στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 404 εκατ. ευρώ. Συγκρίνοντας με το αντίστοιχο Α’ τρίμηνο του 2022, η θετική πορεία αποτυπώνεται τόσο σε αυξημένες πωλήσεις, όσο και σε αύξηση της κερδοφορίας, σημειώνει η εταιρεία. Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν στους 3,7 εκατ. τόνους (+12%), με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 27%, αντιπροσωπεύοντας το 60% των συνολικών όγκων πωλήσεων.

Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη αποτυπώνουν την επίδραση της ευμεταβλητότητας των τιμών στα δημοσιευμένα αποτελέσματα, καθώς διαμορφώθηκαν στα 155 εκατ. ευρώ. Η διαφορά σε σχέση με πέρυσι λόγω τιμών είναι περίπου 426 εκατ. ευρώ μείωση, καθώς οι ζημιές στα αποθέματα στο φετινό Α’ τρίμηνο λόγω της υποχώρησης των τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων στη Διύλιση και στη Λιανική Εμπορία στην Ελλάδα ανέρχονται σε 145 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με τα 281 εκατ. ευρώ κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνει η εταιρεία.

Θετικές οι εκτιμήσεις για την ελληνική αγορά 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY HoldingsA.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Έναν χρόνο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, οι ισορροπίες στη διεθνή ενεργειακή αγορά έχουν επανακαθοριστεί με κάποιες από τις επιπτώσεις να περιορίζονται, αλλά με σημαντικά διαφοροποιημένη αντίληψη, όσον αφορά τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του κλάδου.

Η στόχευση για μια περιβαλλοντικά πιο ουδέτερη ενεργειακή αγορά παραμένει προτεραιότητα και, φυσικά, καθορίζει τις σημερινές και μελλοντικές μας επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας, καθώς και σε μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των ενεργειακών προϊόντων που παράγουμε. Ταυτόχρονα όμως, οι πρόσφατες εμπειρίες της ενεργειακής κρίσης, αλλά και τα τεχνικά προβλήματα που αρχίζουν να διαφαίνονται με την αύξηση των ΑΠΕ, επανάφεραν με πιο εμφατικό τρόπο την ανάγκη επαρκούς μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της ενεργειακής ασφάλειας, τόσο από πλευράς προσβασιμότητας και κόστους των ενεργειακών προϊόντων, όσο και στο είδος των επενδύσεων που απαιτούνται.

Η στρατηγική μας όπως περιγράφεται και στο Vision 2025, λαμβάνει υπόψη τα πιο πάνω και, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την πρώτη φάση του μετασχηματισμού, προχωράμε σε ανάπτυξη στη Νέα Ενέργεια,με αυξανόμενη έμφαση σε ανάπτυξη και εκτός Ελλάδος και σε λύσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε αξιολόγηση και υλοποίηση επενδύσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση των διυλιστηρίων και την ουσιαστική βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Ταυτόχρονα, εστιάζουμε στη σωστή λειτουργία και αποδοτικότητα όλων των δραστηριοτήτων μας και, στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς σημειώνεται αύξηση παραγωγής, εξαγωγών και κερδοφορίας σε σχέση με πέρυσι. Η υψηλή λειτουργική κερδοφορία, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ισχυρά περιθώρια διύλισης για την περιοχή της Μεσογείου και τη λειτουργική ευελιξία των διυλιστηρίων, που είναι σε θέση να αριστοποιήσουν τα αποτελέσματά μας. Αντίστοιχα, οι περιοχές που μπορούμε να επηρεάσουμε και στις άλλες δραστηριότητές μας, παρόλο που καθορίζουν σχετικά λιγότερο τα συνολικά αποτελέσματα (δίκτυα πρατηρίων, δραστηριότητες εξωτερικού, ΑΠΕ) εμφανίζουν συνεχή βελτίωση.

Η πρόβλεψη για το επόμενο διάστημα είναι ότι η διεθνής αγορά θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα περιθωρίων, αλλά οι εκτιμήσεις για την Ελληνική αγορά παραμένουν θετικές, με βελτιωμένη ζήτηση καθώς μπαίνουμε στην τουριστική περίοδο, αλλά και λόγω αυξημένων
επενδύσεων».

Βασικά μεγέθη

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

– Το A’ Τρίμηνο 2023, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €366 εκατ., λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης, υπεραπόδοσης του συστήματος διυλιστηρίων του Ομίλου και υψηλότερων όγκων πωλήσεων, με σημαντικά βελτιωμένο ποσοστό εξαγωγών.

– Η παραγωγή προϊόντων ανήλθε στους 3,6 εκατ. τόνους, σημαντικά υψηλότερα (+29%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, όταν και είχε υλοποιηθεί εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης στο διυλιστήριο της Ελευσίνας.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

– Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Πετροχημικών διαμορφώθηκαν στο Α’ Τρίμηνο 2023 στα €15 εκατ., μειωμένα σε ετήσια βάση λόγω χαμηλών περιθωρίων πολυπροπυλενίου, που αντιστάθμισε εν μέρει η αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 9%.

ΕΜΠΟΡΙΑ

– Ο κλάδος της Εγχώριας Εμπορίας κατέγραψε μειωμένο όγκο πωλήσεων στο Α’ Τρίμηνο 2023 (-7%), ενώ, εξαιρουμένων των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης, σημείωσε αύξηση κατά 2%.

Οι κανονιστικοί περιορισμοί στο μεικτό περιθώριο, η χαμηλότερη αποτίμηση αποθεμάτων λόγω των πτωτικών τιμών και τα υψηλότερα μεταφορικά κόστη, επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία.

– Ο κλάδος της Διεθνούς Εμπορίας στο Α’ Τρίμηνο 2023 κατέγραψε αυξημένους όγκους πωλήσεων (+9%), με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA βελτιωμένα κατά 33% στα €17 εκατ., με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και βελτιωμένη συνεισφορά από τη Βουλγαρία και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. 

ΑΠΕ

– Η υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ (341 MW) οδήγησε σε αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €10 εκατ. το Α’ Τρίμηνο 2023.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

– Η συνεισφορά των εταιρειών της ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το Α’ Τρίμηνο 2023 ανήλθε στα €9 εκατ.

– Τα κέρδη EBITDA της Elpedison για το Α’ Τρίμηνο 2023 διαμορφώθηκαν στα €60 εκατ., υποστηριζόμενα από την υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων, τη λειτουργική ευελιξία και την εκμετάλλευση ευκαιριών εμπορίας φυσικού αερίου.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα ΕΔΩ.

moneyreview.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Αποτελέσματα α' τριμήνου

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News