Business & Finance Τετάρτη 31/03/2021, 18:00
BUSINESS & FINANCE

Τριψήφιες ζημιές για την Ελλάκτωρ το 2020

Στα 30 εκατ. ευρώ τα κέρδη EBITDA

Τριψήφιες ζημιές για την Ελλάκτωρ το 2020

Ζημιές 186 εκατ. ευρώ μετά από φόρους και 149 εκατ. ευρώ προ φόρων εμφάνισε στο 12μηνο του 2020 ο Όμιλος Ελλάκτωρ, με τα αποτελέσματα EBITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) να περιορίζονται στα 30 εκατ. ευρώ έναντι 81 εκατ. ευρώ το 2019.

Πιο αναλυτικά:

 • Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν  σε 892 εκατ. ευρώ έναντι 1,27 δισ. ευρώ το 2019, μειωμένα κατά 30% ή κατά 381 εκατ. ευρώ. Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά 402 εκατ. ευρώ (από 901 εκατ. σε 499 εκατ.). Ο κλάδος Παραχωρήσεων παρουσίασε πτώση εσόδων κατά 38 εκατ. (από 240 εκατ. σε€202 εκατ.), ενώ τα έσοδα των κλάδων ΑΠΕ και Περιβάλλοντος εμφάνισαν αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
 • Το κόστος πωληθέντων (χωρίς αποσβέσεις) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 782 εκατ. ευρώ το 2020, έναντι 1,09 δισ. ευρώ το 2019, μειωμένο κατά 28%.
 • Το μεικτό κέρδος του Ομίλου (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκε σε 110 εκατ. ευρώ έναντι 181 εκατ. το 2019, καταγράφοντας πτώση κατά 39% ή κατά 71 εκατ. ευρώ. Η πτώση προήλθε κυρίως από τους κλάδους της Κατασκευής (αύξηση μεικτών ζημιών κατά 54 εκατ. έναντι του 2019) και των Παραχωρήσεων, όπου το μεικτό κέρδος μειώθηκε κατά 41 εκατ. λόγω της επίπτωσης από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19, η οποία καλύφθηκε μερικώς από την αύξηση κατά 24 εκατ. στο μεικτό κέρδος του κλάδου των ΑΠΕ.
 • Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε 66 εκατ. το 2020 έναντι 71 εκατ. το 2019, μειωμένα κατά 7%. Τα έξοδα διοίκησης του 2020 περιλαμβάνουν δαπάνες αναδιάρθρωσης της Κατασκευής ποσού 6 εκατ. ευρώ. Χωρίς αυτές τις δαπάνες, τα έξοδα διοίκησης ήταν 60 εκατ. ευρώ.
 • Τα έξοδα διάθεσης (χωρίς αποσβέσεις) ήταν 4,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,5 εκατ. ευρώ για το 2019, ήτοι αυξημένα κατά 2%. Τα λοιπά έσοδα (χωρίς αποσβέσεις) και τα λοιπά κέρδη ή ζημιές διαμορφώθηκαν σε 9,1 εκατ. και -18,4 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης μη επαναλαμβανόμενης ζημιάς 12,8 εκατ. από απομείωση αξίας μη λειτουργικών ακινήτων λόγω πώλησης) αντίστοιχα, έναντι 18,9 εκατ. και – 43,6 εκατ. ευρώ το 2019.
 • Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 30 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 80,6 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας κάμψη κατά 11%. Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του EBITDA των κλάδων Κατασκευής (-155 εκατ. ευρώ έναντι -127 εκατ. ευρώ) και Παραχωρήσεων (120 εκατ. ευρώ έναντι 152 εκατ. ευρώ), η οποία καλύφθηκε μερικώς από την αύξηση του EBITDA των ΑΠΕ (73 εκατ. έναντι 50 εκατ. ευρώ). Επίσης, το αποτέλεσμα αυτό περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα έξοδα/ζημιές μετασχηματισμού ποσού 41,3 εκατ. (6,4 εκατ. στα έξοδα διοίκησης, ζημιές 12,8 εκατ από απομείωση αξίας ακινήτου προς πώληση, και 22,2 εκατ. από αποχώρηση από ζημιογόνα έργα Φ/Β εξωτερικού).
 • Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε 106,6 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 102,6 εκατ. ευρώ το 2019.
 • Το EBIT διαμορφώθηκε σε -76,4 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2020 έναντι -21,9 εκατ. ευρώ το 2019.
 • Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 149,7 εκατ. έναντι ζημιών 84,0 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν επίσης ζημιά 186,7 εκατ. έναντι ζημιών 131,4 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
 • Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2020 σε 2,82 δισ. ευρώ έναντι 3,05 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου του 2019, σημειώνοντας κάμψη κατά 8%. Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία ανήλθαν σε 406 εκατ. ευρώ έναντι 463 εκατ. ευρώ
 • Το σύνολο των δανείων, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή 443 εκατ.), ανήλθε σε 1,100 δισ. έναντι 1,033 δισ. ευρώ το 2019. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη διεθνή έκδοση και διάθεση Πρώτης Τάξεως Ομολογιών ονομαστικής αξίας 70 εκατ.  ευρώ που ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2020, με επιτόκιο 6,375% και λήξη τον Δεκέμβριο 2024. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή 443 εκατ. και καταθέσεις 30 εκατ.), διαμορφώθηκε σε 725 εκατ. ευρώ από 608 εκατ. ευρώ το 2019.
 • Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 332 εκατ. ευρώ έναντι 533 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου του 2019, δηλαδή μειωμένα κατά 201 εκατ. ευρώ. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις ζημιές μετά από φόρους. Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε 230 εκατ. ευρώ έναντι 414 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειωμένα κατά 184 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις ανά κλάδο

Στις Παραχωρήσεις, τo EBITDA διαμορφώθηκε σε 120 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 152 εκατ. ευρώ το 2019, μειωμένο κατά 22%, επηρεαζόμενο από το lockdown. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020 η κίνηση της Αττικής Οδού και του Μορέα παρουσίασε μείωση 24% και 23% αντίστοιχα σε σχέση με τη χρήση 2019, ενώ τα έσοδα κατά 22% και 21% αντίστοιχα.

Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 73 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2020 έναντι 50 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 47%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα του 2020 έχει επιβαρυνθεί με την έκτακτη εισφορά στις ΑΠΕ ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. Στα μέσα Οκτωβρίου ο Όμιλος ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την EDPR για την από κοινού ανάπτυξη πρόσθετων 900 MW.

Στο Περιβάλλον, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 4,2 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 6,7 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 38% λόγω αρνητικής επίδρασης έκτακτων επιβαρύνσεων περίπου 7 εκατ. ευρώ (ζημιά 3,2 εκατ. ευρώ από το έργο Osnabruck, επιβάρυνση από δικαστική υπόθεση του 2010 ύψους 2,7 εκατ. και έκτακτη εισφορά στις ΑΠΕ 1,2 εκατ. ευρώ)

Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 3,9 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 48%. Από την επανέναρξη της πλήρους λειτουργίας του Smart Park στις αρχές Μαΐου 2020, η απόδοση αποκαταστάθηκε σταδιακά μέχρι τον Οκτώβριο 2020, όπου λήφθηκαν νέα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η επισκεψιμότητα του πάρκου το 2020 σημείωσε μείωση κατά 30% σε σύγκριση με το 2019. 

Στην Κατασκευή, το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημιά 155 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 123 εκατ. ευρώ το 2019. Το αποτέλεσμα αυτό συμπεριλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα έξοδα/ζημιές ανασχηματισμού ποσού 35,6 εκατ. ευρώ, και δεν περιλαμβάνει κέρδος 6,9 εκατ. από την πώληση της Hellas Gold που έχει καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα το 2ο 3μηνο 2020.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα διοίκηση του Ομίλου, υπό τον Άρη Ξενόφο, έχει προτείνει στους μετόχους την πραγματοποίηση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 120,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ θα διοχετευτούν στη θυγατρική ΑΚΤΩΡ, προκειμένου να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό. Το εναπομείναν ποσό προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για νέες επενδύσεις στον κλάδο των ΑΠΕ.

Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες τριβές ανάμεσα στους μετόχους καθιστούν αβέβαιη την έγκριση της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News