BUSINESS & FINANCE

ΔΕΗ: Άντλησε ακόμη 125 εκατ. ευρώ με απόδοση 3,672%

Έναντι αρχικού στόχου άντλησης 75 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Άντλησε ακόμη 125 εκατ. ευρώ με απόδοση 3,672%

Το πρόσθετο ποσό των 125 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 3,875% και απόδοση 3,672%, κατάφερε να αντλήσει η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έκδοσης «βιώσιμου» ομολόγου (SLB), λήξεως το 2026, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 4,5 φορές.

Το σύνολο των 125 εκατ. ευρώ θα πάει σε αποπληρωμή ακριβού χρέους, ενώ θα υπάρξει ευελιξία στην αποπληρωμή (δυνατότητα πρόωρης ή μερικής εξόφλησης). 

Σύμφωνα επίσης με πηγές της ΔΕΗ, το 70% των επενδυτών ήταν ξένοι και το 30% Έλληνες. 

Υπενθυμίζεται ότι αρχικός στόχος της εταιρείας ήταν η άντληση 75 εκατ. ευρώ, ως απόρροια της ισχυρής ζήτησης που είχε καταγραφεί στην πρόσφατη έκδοση του ομολόγου SLB, αξίας 650 εκατ. ευρώ (σ.σ. ο αρχικός στόχος ήταν 500 εκατ. ευρώ), στις 18 Μαρτίου του 2021.

Ως αποτέλεσμα, η ΔΕΗ κατάφερε να αντλήσει συνολικά 775 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν -στο μεγαλύτερο ποσοστό τους- για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού.

Όπως έχει ήδη γράψει το «MR», η δέσμευση για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 40% έως το 2022, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, είναι το βασικό χαρακτηριστικό του τίτλου SLB.

Μάλιστα, η έκδοση συνοδεύεται από «ποινή» προσαύξησης του επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης, εφόσον δεν επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος μείωσης των εκπομπών CO2.

Το ομόλογο έχει διάρκεια πέντε ετών, δεν συνοδεύεται από εξασφαλίσεις και έχει βαθμολογηθεί με «B/BB-» από τους οίκους αξιολόγησης S&P και Fitch -παρόμοια δηλαδή, με την πιστοληπτική αξιολόγηση της επιχείρησης.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση της διεθνούς προσφοράς (η «Προσφορά») ομολογιών με ρήτρα αειφορίας ύψους ποσού €125 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 3,875%, λήξη το 2026 (οι «Νέες Ομολογίες» ή «Ομολογίες»), τιμή έκδοσης 100,75% και απόδοση 3,672%, η οποία αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 0,205% σε σχέση με το αρχικό επιτόκιο έκδοσης. Οι Νέες Ομολογίες θα εκδοθούν σύμφωνα με το Άρθρο 59, παράγραφο 2, και το Άρθρο 74 του νόμου 4548/2018, και το Άρθρο 14 του νόμου 3156/2003 και θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης.

Οι Νέες Ομολογίες θα διέπονται από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως οι ομολογίες με ρήτρα αειφορίας συνολικής ονομαστικής αξίας €650 εκατομμυρίων με επιτόκιο 3,875% και λήξη το 2026, οι οποίες εκδόθηκαν από τη ΔΕΗ στις 18 Μαρτίου 2021 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), εκτός αν άλλως προβλέπεται στους όρους των Νέων Ομολογιών, και θα αποτελούν έκδοση ίδιας κατηγορίας (“same class notes”), και υπό το ίδιο πρόγραμμα (“fungible notes”), με τις Υφιστάμενες Ομολογίες από κάθε άποψη συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, παραιτήσεων από δικαιώματα, τροποποιήσεων, εξαγορών και προσφορών προς απόκτηση (όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο (“offering memorandum”) για τις Νέες Ομολογίες).

Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Νέων Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στην Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί στις 24 Μαρτίου 2021, με την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.

H HSBC Continental Europe S.A. και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe S.A. επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες Βιωσιμότητας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor).

Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και ο μοναδικός ιδιοκτήτης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο διαχειρίζεται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 100% θυγατρική της, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 6,1 εκατομμύρια πελάτες. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ΔΕΗ είναι στην πρώτη γραμμή στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη και οι μετοχές της είναι υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News