Πράσινα ομόλογα

φωτ. REUTERS
ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απώτερος στόχος η άντληση κεφαλαίων για την χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων και η παροχή κινήτρων σε Ευρωπαίους να επενδύσουν σε ομόλογα και μετοχές πέραν των εθνικών τους συνόρων, γεγονός που με τη σειρά του θα βοηθήσει στον επιμερισμό του κόστους των τοπικών κύκλων ύφεσης.

 φωτ.: Mytilineos
BUSINESS & FINANCE

Με «ΒΒ» αξιολόγησε ο οίκος Fitch το «πράσινο» ομόλογο της Mytilineos, το ο οποίο εκδόθηκε στις 21 Απριλίου. Η έκδοση ήταν πενταετούς διάρκειας, με επιτόκιο 2,26%. Η ελληνική εταιρεία δε, κατάφερε να αντλήσει συνολικά 500 εκατ. ευρώ.