Πράσινα ομόλογα

Φωτ. Intimenews
φωτ. Γραφείο Τύπου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΑΡΘΡΟ

Με την πρόσφατη υπερκάλυψη κατά περίπου 2,3 φορές της προσφοράς του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποδεικνύεται στην πράξη, πλέον, η προτίμηση των επενδυτών στα συνδεδεμένα με ρήτρα αειφορίας ομόλογα.