BUSINESS & FINANCE

Έξι φορές καλύπτεται η έκδοση του ομολόγου της ΔΕΗ – Κάτω από το 4% η απόδοση

φωτ. ΑΠΕ - ΜΠΕ

Το ομόλογο με ρήτρα αειφορίας (Sustainability-Linked Bond) της ΔΕΗ έχει συγκεντρώσει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από θεσμικά χαρτοφυλάκια του εξωτερικού, και μάλιστα αυτά που επεδίωκε να προσελκύσει η διοίκηση της ΔΕΗ, δηλαδή ποιοτικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και «πραγματικό χρήμα» (σε αντιπαράθεση με τα κερδοσκοπικού χαρακτήρα hedge funds που αποσκοπούν κυρίως στις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις). Σύμφωνα με πηγές η έκδοση έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων θεσμικών επενδυτών μεταξύ των οποίων και η Blackrock. 

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ήδη πριν κλείσει το βιβλίο προσφορών (κάτι που θα γίνει αργότερα σήμερα), η ομολογιακή έκδοση έχει υπερκαλυφθεί ήδη έξι φορές, δηλαδή έχουν κατατεθεί προσφορές ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ, ενώ μετά την έντονη αυτή ζήτηση η ΔΕΗ εξετάζει το ενδεχόμενο να αντλήσει 600 με 650 εκατ. ευρώ, από τον αρχικό προγραμματισμό των 500 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές από το εξωτερικό ανέρχονται στο 60-70% του συνόλου, ενώ το επιτόκιο -μέχρι στιγμής- κινείται υπό του 4%. Η ακριβής τιμολόγηση και το τελικό ποσοστό υπερκάλυψης θα γνωστοποιηθούν μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.

Σημειώνεται ότι όλο το προηγούμενο διάστημα η διοίκηση της ΔΕΗ έκανε αλλεπάλληλες παρουσιάσεις για το ομόλογο σε Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές, κατά τις οποίες αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά της έκδοσης, η πορεία του μετασχηματισμού της Επιχείρησης (με βασικούς άξονες την δυναμική είσοδο στις ΑΠΕ που εξελίσσσεται παράλληλα με την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και την πελατοκεντρική προσέγγιση) και τις προβλέψεις για την κερδοφορία των επόμενων ετών, στη βάση του business plan.

Όπως έχει ήδη γράψει το «MR», η δέσμευση για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 40% έως το 2022, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019 (που συνοδεύεται και από «ποινή» προσαύξησης του επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης αν δεν επιτευχθεί) είναι το βασικό χαρακτηριστικό του τίτλου. Το ομόλογο με ρήτρα αειφορίας έχει διάρκεια 5 ετών, δεν συνοδεύεται από εξασφαλίσεις και έχει βαθμολογηθεί με  B/BB-  με σταθερές προοπτικές από τους οίκους αξιολόγησης S&P και Fitch, η οποία ευθυγραμμίζεται με την πιστοληπτική αξιολόγηση της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΗ προς τους επενδυτές, το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν (300 εκατ. ευρώ από τα 500) θα κατευθυνθούν στην αναχρηματοδότηση  -με ευνοϊκότερους όρους- υφιστάμενου δανεισμού και ειδικότερα στην αναχρηματοδότηση δυο κοινοπρακτικών δανείων που έχει συνάψει η ΔΕΗ με ελληνικές τράπεζες. Συγκεκριμένα, 200 εκατ. ευρώ αφορούν στην εξόφληση δανείου που ωριμάζει τον Απρίλιο του 2022, ενώ 100 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν για τη μερική αποπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου της επιχείρησης που ωριμάζει το 2023. 183 εκατ. ευρώ προορίζονται για «γενικούς εταιρικούς σκοπούς», όρος που καλύπτει το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης που εστιάζει στον «πράσινο» μετασχηματισμό της, ενώ τα υπόλοιπα 17 εκατ. ευρώ αφορούν στην πληρωμή εξόδων και προμηθειών που σχετίζονται με την ομολογιακή έκδοση.

Το ομόλογο με ρήτρα αειφορίας της ΔΕΗ είναι το πρώτο αυτού του είδους που εκδίδεται στην Ελλάδα, «ανοίγοντας» τη συγκεκριμένη αγορά. Η Επιχείρηση δεσμεύεται να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου για μείωση των εκπομπών CO2, μέσω των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων.  Η εν λόγω μείωση θα επιτευχθεί χάρη στην απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων (το σχετικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι φέτος θα «σβήσουν τα φουγάρα» των μονάδων της Καρδιάς και της Μεγαλόπολης 3), με παράλληλη αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Στόχος της ΔΕΗ είναι να έχει εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ της τάξης του 1,3 GW (από 150 MW) σήμερα, που συνεπάγεται αύξηση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στο 15% (από κάτω του 2% που ήταν το 2019).

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News