ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ «MR»

Golden Visa – «σκούπα» από το υπ. Μετανάστευσης: Ποιες επενδύσεις προβλέπει

Επέκταση σε τομείς πέραν των ακινήτων – Άδειες διαμονής για 5+5 έτη – Με στόχο τις επενδύσεις και τη νόμιμη μετανάστευση

Golden Visa – «σκούπα» από το υπ. Μετανάστευσης: Ποιες επενδύσεις προβλέπει

Στην ίδρυση ειδικού τμήματος για τη χορήγηση αδειών διαμονής επενδυτών τρίτων χωρών προχωρά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το «Money Review» παρουσιάζει αποκλειστικά όλες τις πληροφορίες για την επέκταση της δυνατότητας επενδυτικής βίζας πέραν των ακινήτων: εισφορές κεφαλαίου, αγορές ομολόγων, προθεσμιακές καταθέσεις και μετοχές. Το εύρος των επενδύσεων θα ξεκινά από τα 250.000 ευρώ. Τα projects άνω των 10 εκατ. ευρώ θα θεωρούνται στρατηγικές επενδύσεις.

Ο στόχος της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που προβλέπει τη χορήγηση σε επενδυτές ειδικής άδειας διαμονής στην Ελλάδα, είναι να αποκτήσει η ελληνική οικονομία οφέλη από τη νόμιμη μετανάστευση, μέσα από την προσέλκυση νέων επενδυτών.

Golden Visa – «σκούπα» από το υπ. Μετανάστευσης: Ποιες επενδύσεις προβλέπει-1
φωτ. Ηρακλής Παναγιωτόπουλος

Η δραστηριότητα η οποία θα προσφέρει τη δυνατότητα διαμονής στη χώρα αφορά μια σειρά κατηγοριών και υποκατηγοριών για επενδύσεις που θα ξεκινούν από τουλάχιστον 250.000 ευρώ (golden visa) και δυνητικά θα ξεπερνούν ακόμη και τα 10 εκατ. ευρώ (στρατηγικές επενδύσεις).

Σύμφωνα με πληροφορίες του «MR», μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

1.    Αγορά ακινήτου αξίας 250.000 ευρώ και άνω (Golden Visa)

2.    Εισφορά κεφαλαίου τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε: 

     α) εταιρεία ή οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα

     β) Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία που έχει σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου 

     γ) Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών για απόκτηση μεριδίων εφόσον έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην Ελλάδα

3. Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τρία τουλάχιστον έτη μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, που αποτελεί και τον θεματοφύλακά τους.  

4. Προθεσμιακή κατάθεση ύψους τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.

5. Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αξίας κτήσης τουλάχιστον 800.000 ευρώ, τα οποία εισάγονται σε διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα.  

Golden Visa – «σκούπα» από το υπ. Μετανάστευσης: Ποιες επενδύσεις προβλέπει-2
φωτ. Ηρακλής Παναγιωτόπουλος

Το πρόγραμμα θα προβλέπει fast track διαδικασίες. Για τα νομικά πρόσωπα, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα προβλέπονται από 3-10 άδειες διαμονής στα στελέχη ή στους μετόχους, ανάλογα με το ύψος του επενδυτικού σχεδίου. Προβλέπεται δε και η χορήγηση επιπλέον 10 αδειών διαμονής σε δεύτερο χρόνο, για την υλοποίηση και λειτουργία του ίδιου επενδυτικού σχεδίου. 

Η διάρκεια της ειδικής άδειας διαμονής επενδυτών θα είναι 5ετής και θα ανανεώνεται για άλλα 5 έτη, εφόσον συνεχίζεται η υλοποίηση της επένδυσης ή η λειτουργία της μετά την ολοκλήρωσή της. Σημειώνεται ότι οι πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους θα χορηγείται η ειδική άδεια διαμονής επενδυτών θα μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία θα χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, η οποία θα λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. 

Golden Visa – «σκούπα» από το υπ. Μετανάστευσης: Ποιες επενδύσεις προβλέπει-3
φωτ. Ηρακλής Παναγιωτόπουλος

Ποιο είναι το σκεπτικό της κυβέρνησης

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης, στόχος είναι η ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης και η προσέλκυση νέων επενδύσεων με προφανή οφέλη για την ελληνική οικονομία, μέσα από την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών που θέλουν να καταθέσουν αίτημα επενδυτικής άδειας (golden visa).

«Μέσω της χορήγησης ειδικής άδειας διαμονής επενδυτών, η Ελλάδα καλεί υποψήφιους επενδυτές που θέλουν να ζήσουν και να επενδύσουν στη χώρα μας, να το πράξουν. Πρόκειται για μία κίνηση – ανάγνωση των αναγκών της νέας περιόδου, μία κίνηση προσαρμογής στα νέα δεδομένα της παγκόσμιας αγοράς που ξεκίνησαν να διαμορφώνονται πριν την πανδημία της νόσου Covid 19, αλλά επιβλήθηκαν με την εξάπλωσή της και αφορούν την τάση μεγαλύτερης αυτονομίας και ευελιξίας την οποία επιθυμούν οι μικροί και μεγάλοι επενδυτές όλου του κόσμου, τάση καταγεγραμμένη στην παγκόσμια οικονομία τα τελευταία χρόνια και με αυξητικούς ρυθμούς τους τελευταίους μήνες της πανδημίας», τονίζουν στο «MR» πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για «αυτονόητες ασφαλιστικές δικλείδες» καθώς και για «εξονυχιστικό έλεγχο των ενδιαφερόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων αλλά και της προέλευσης των προς επένδυση κεφαλαίων» που θα συνοδεύουν τις διαδικασίες.

Από τον επόμενο μήνα, στον Ρέντη

Το νέο τμήμα για χορήγηση αδειών διαμονής επενδυτών πολιτών τρίτων χωρών ανοίγει τις πόρτες του από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Golden Visa – «σκούπα» από το υπ. Μετανάστευσης: Ποιες επενδύσεις προβλέπει-4
φωτ. Ηρακλής Παναγιωτόπουλος

 

Oι πολίτες τρίτης χώρας με τα μέλη της οικογένειά τους, καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής θα εξυπηρετούνται από το Τμήμα Αδειών Διαμονής Επενδυτών Πολιτών Τρίτων Χωρών που βρίσκεται στο κτίριο του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου επί της Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης-Νίκαια. 

Golden Visa – «σκούπα» από το υπ. Μετανάστευσης: Ποιες επενδύσεις προβλέπει-5
φωτ. Ηρακλής Παναγιωτόπουλος

· Το τηλέφωνο επικοινωνίας για ημερομηνία και ώρα προσέλευσης στην Υπηρεσία είναι : (+30) 213-162-9039 

·Για πληροφορίες, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι (+30) 213-162-9031 

Ερωτήματα και διευκρινήσεις σχετικά με  

· αιτήματα που έχουν υποβληθεί στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Επενδυτών του Υπουργείου αποστέλλονται στο e-mail:  [email protected]  

·γενικές πληροφορίες, προς εξυπηρέτηση των πολιτών στο e-mail: [email protected] 

Golden Visa – «σκούπα» από το υπ. Μετανάστευσης: Ποιες επενδύσεις προβλέπει-6
φωτ. Ηρακλής Παναγιωτόπουλος

Επισημαίνεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που έχουν ορίσει ραντεβού για την υποβολή αιτημάτων πλην των ανωτέρω κατηγοριών (επενδυτή άρθρου 16 και μόνιμου επενδυτή άρθρου 20Β, του ν.4251/2014) παρακαλούνται όπως καλέσουν στο τηλέφωνο 210-4141664 προκείμενου να τα τροποποιήσουν. 

Golden Visa – «σκούπα» από το υπ. Μετανάστευσης: Ποιες επενδύσεις προβλέπει-7
φωτ. Ηρακλής Παναγιωτόπουλος

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News