Φορολογία

Κίνητρα για ηλεκτρονική τιμολόγηση
ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι διεθνώς ένα εργαλείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την απλοποίηση των συναλλαγών. Με απλά λόγια, η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι η ανταλλαγή ψηφιακών παραστατικών (τιμολογίων, κ.λπ.) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων που συμμετέχουν σε μια εμπορική συναλλαγή.

Η κάλυψη των τεκμηρίων στη φορολογική δήλωση
ΑΠΟΨΕΙΣ

Είναι γνωστό ότι στις περιπτώσεις που το συνολικό εισόδημα το οποίο δηλώθηκε από τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του είναι χαμηλότερο από το εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση τα «τεκμήρια», η προκύπτουσα διαφορά φορολογείται κατά περίπτωση ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ.