Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Η Ελλάδα ανέλαβε την προεδρία του Διεθνούς Κέντρου Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής