BUSINESS & FINANCE

Έπεσαν οι υπογραφές για το Galaxy της Alpha Bank

Η δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση στην Ευρώπη

Φωτ. ΑΡ

Upd. 09:05-

Στα 267 εκατ. ευρώ αποτιμήθηκε το 100% της εταιρείας διαχίειρισης κόκκινων δανείων της Cepal, που μεταβιβάζεται κατά 80% στην Davidson Kempner στο πλαίσιο του project Galaxy που περιλαμβάνει και την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων ύψους 10,8 δισ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η Alpha Bank το τίμημα προσαυξάνεται κατά 68 εκατ. ευρώ υπό την αίρεση επίτευξης προκαθορισμένων στόχων το Τίμημα και περιλαμβάνεται ποσό ύψους έως17 εκατ. ευρώ , καταβλητέο μόνον εφόσον η Συναλλαγή περιλαμβάνει μόχλευση. 

Η Alpha Bank, ως επικεφαλής κοινοπρακτικού σχήματος, έχει συμφωνήσει με την Davidson Kempner τους βασικούς όρους για τη χορήγηση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους έως Ευρώ 120 εκατ., η εκταμίευση της οποίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Davidson Kempner.

Στο πλαίσιο της τιτλοποίηση το 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας θα πωληθεί σε μία εταιρεία, την οποία διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner, έναντι τιμήματος που καταβάλλεται τοις μετρητοίς, ενώ η συνολική αξία του 100% των ομολογιών αυτών εκτιμάται σε Ευρώ 40 εκατ. Τα συνολικά έσοδα της Alpha Bank, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιών τιτλοποίησης υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και του τιμήματος πώλησης των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, αντιστοιχούν στο 35% περίπου της συνολικής λογιστικής αξίας του μεταβιβασθέντος χαρτοφυλακίου.

Η Alpha Bank θα διατηρήσει το 5% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο διατήρησης κινδύνου, και σκοπεύει να διανείμει το 44% των υπολειπόμενων ομολόγων στους μετόχους, με την προϋπόθεση λήψης των σχετικών κανονιστικών και εταιρικών εγκρίσεων.

Όπως έγραφε από νωρίς το πρωί το MoneyReview το deal αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση – μετά την τιτλοποίηση των 24,1 δισ. ευρώ που υλοποίησε το 2018 η ιταλική BMPS – μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με εξασφαλισμένη πιστοληπτική διαβάθμιση στην Ευρώπη και παράλληλα ένα καθοριστικό βήμα για την εξυγίανση του ισολογισμού της Alpha Bank. Το project Galaxy, μεικτής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ, απαρτίζεται από τρία χαρτοφυλάκια με τις κωδικές ονομασίες Orion (αξίας 1,9 δισ. ευρώ), Galaxy II (αξίας 5,7 δισ. ευρώ) και Galaxy IV (αξίας 3,2 δισ. ευρώ). Η τράπεζα έχει υποβάλει αίτημα για την ένταξη και των τριών χαρτοφυλακίων στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» και συνολικά η κρατική εγγύηση που θα παρασχεθεί θα ανέλθει στα 3,7 δισ. ευρώ.

Ουσιαστική βελτίωση του ισολογισμού

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Alpha Bank θα μειώσει τους δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στο 24% και 13% αντίστοιχα, από 43% και 29% τον Σεπτέμβριο του 2020 και θα έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη αριθμητική και ποσοστιαία μείωση του πλέον προβληματικού μέρους του χαρτοφυλακίου της στον τραπεζικό κλάδο. Συγκεκριμένα, οι συνολικές συναλλαγές προβληματικών χαρτοφυλακίων, από το 2017 μέχρι σήμερα, υπερβαίνουν πλέον τα 15 δισ. ευρώ και το συνολικό στοκ περιορίζεται από τα 25 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου 2017, σε 8,9 δισ. ευρώ μετά το Galaxy. Πρόκειται για μία συνολική μείωση άνω του 65%, έναντι μέσης μείωσης 45% στον κλάδο.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Τράπεζα θα συνεχίσει να διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή θέση, η οποία θα ενδυναμωθεί μέσω εκδόσεων Tier II και ΑΤ1, κινήσεις που σε συνδυασμό με τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, θα επιτρέψουν στην Τράπεζα να προχωρήσει στη δεύτερη φάση περιορισμού των NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό, αξιοποιώντας το μηχανισμό των κρατικών εγγυήσεων Ηρακλή ΙΙ.

Η Davidson Kempner είναι αμερικανικό fund με περισσότερα από 30 δισ. ευρώ κεφάλαια υπό διαχείριση και σημαντική εμπειρία στη διαχείριση κόκκινων δανείων και στις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων, μέσω της δραστηριότητάς της στην Ιταλία. Στην Ελλάδα έχει παρουσία από το 2014 οπότε και απέκτησε το 50% της Credit Agricole Leasing Hellas. Το 2019 πλειοδότησε στο διαγωνισμό της Τράπεζας Πειραιώς για την πώληση του χαρτοφυλακίου Nemo, μικτής λογιστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ. Έχει τον πλήρη μετοχικό έλεγχο του ομίλου Prelios, ενός servicer με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιταλική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο οποίος διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια άνω των 40 δισ. ευρώ και ακίνητα άνω των 10 εκατ. τετραγωνικών μέτρων. Μέσω της Prelios, υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με την Intensa για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένης της απόκτησης χαρτοφυλακίου ύψος 3 δισ. ευρώ, ενώ απέκτησε τρία πακέτα τιτλοποιήσεων του ιταλικού προγράμματος παροχής εγγυήσεων (GACS – αντίστοιχο του «Ηρακλή») από τις Τράπεζες UBI Banca, Creval, Carige. Πέραν του servicer Prelios, η DK έχει αναλάβει τη διαχείριση εννέα χαρτοφυλακίων. 

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ε. Ψάλτης δήλωσε: «Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό εισερχόμαστε σε μία πολυετή συμφωνία για το Project Galaxy με τη διεθνώς
αναγνωρισμένη αμερικάνικη επενδυτική εταιρεία, Davidson Kempner. Πρόκειται για μία συμφωνία – ορόσημο για την Τράπεζά μας, η οποία προχωρά με αποφασιστικά βήματα προς την οριστική αντιμετώπιση της κληρονομιάς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της
μακροχρόνιας ύφεσης στη Ελλάδα».

Σημείωσε δε πως «παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που αντιμετωπίσαμε λόγω της πανδημίας, είμαστε υπερήφανοι που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την ιδιαίτερα σύνθετη συναλλαγή, μέσα σε μόλις οκτώ μήνες από την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικών διεθνών
επενδυτών και εντός του κεφαλαιακού πλαισίου που είχαμε θέσει εξ αρχής. Η Alpha Bank προχωρά, πλέον, με απόλυτη προσήλωση στην υλοποίηση του τελευταίου μέρους της στρατηγικής της για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της και, παράλληλα, επιταχύνει την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού
της, βάζοντας ισχυρές βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη.»

   

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News