Πορτογαλία

Φωτ. AΠΕ-ΜΠΕ
BUSINESS & FINANCE

Η ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου δεν αποτελεί μείζον ζήτημα μόνο για την Ελλάδα, καθώς την ίδια ανάγκη για τουρίστες έχουν κι άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Κροατία κοκ.