Περιοριστικά μέτρα για κορωνοϊό

Το Peer pressure και η δημόσια ντροπή έσωσαν ζωές
Έπεσε και το τελευταίο οχυρό του Covid
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Περισσότερο από δύο χρόνια μετά την έλευση του κορωνοϊού, το νησί Βανουάτου, που είχε «οχυρωθεί» έναντι του κορωνοϊού, ανοίγει τις πύλες του για τους διεθνείς επισκέπτες.