Πακιστάν

Φωτ. Saiyna Bashir για τους The New York Times
  • Φωτ. αρχείου AP