Φτώχεια

Eurostat: Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 28% των Ελλήνων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουλάχιστον 1 στα 5 άτομα βρίσκονταν το 2021 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ε.Ε., με τα στοιχεία της Eurostat να δείχνουν ότι η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά.