Φτώχεια

Eurostat: Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 28% των Ελλήνων