Εκπομπές ρύπων

Η «δύσβατη» διαδρομή των 100 τρισ. δολαρίων για την επίτευξη των μηδενικών εκπομπών
Αισιοδοξία στον κλάδο εξόρυξης και μετάλλων για ανάπτυξη και μείωση των εκπομπών άνθρακα
GREEN ECONOMY

Η έκθεση εξετάζει τα σχετικά πεδία ευκαιριών, με την τεχνολογία και την καινοτομία να ξεχωρίζουν. Ένα βασικό εύρημα είναι η ικανότητα του κλάδου να διατηρεί τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξής του ενώ ταυτόχρονα υιοθετεί τους στόχους ESG και κατακτά τους στόχους μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα.