Εκδόσεις

Λίντνερ: «Όχι» σε νέες κοινές εκδόσεις χρέους και χαλαρές δημοσιονομικές πολιτικές
Αναδυόμενες αγορές: Στο ρεκόρ των 249 δισ.δολαρίων οι εκδόσεις χρέους στο α’ εξάμηνο
ΟΜΟΛΟΓΑ

Οι εταιρείες από Ινδία, Βραζιλία, Ταϋλάνδη και Μαλαισία «έσυραν τον χορό» των ομολογιακών εκδόσεων στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ινδικές επιχειρήσεις εξέδωσαν χρέος αξίας 40 δισ.δολαρίων έως τα τέλη Αυγούστου, ενώ οι υπόλοιπες τρεις οικονομίες εξέδωσαν ομόλογα αξίας άνω των 20 δισ.δολαρίων εκάστη την ίδια περίοδο. 

Εκδόσεις Λιβάνη: Μη διανομή μερίσματος για το 2020 αποφάσισε η Γ.Σ.
BUSINESS & FINANCE

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31/8/2021 κατά την οποία παρευρέθηκαν 4 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,16% των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής: Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2020 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.  Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας […]