ΑΠΟΨΕΙΣ

Ψηφιακός μετασχηματισμός και δημόσιος τομέας

Ψηφιακός μετασχηματισμός και δημόσιος τομέας

Aκόμα και οι πλέον δύσπιστοι απέναντι στην τεχνολογία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, διαπίστωσαν ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με σχεδόν όλες τις πτυχές της ζωής μας, καθώς αγγίζει τις προσωπικές, εκπαιδευτικές, εργασιακές, καταναλωτικές και επαγγελματικές μας δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα.

Με την αρωγή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσα από το χαρτοφυλάκιο των έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η ΚτΠ Μ.Α.Ε αναλαμβάνει να υποστηρίξει τη δημόσια διοίκηση, με έμφαση στις τεχνολογικές δεξιότητες των δημόσιων λειτουργών και στην παραγωγική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Την παρούσα χρονική στιγμή, η ΚτΠ Μ.Α.Ε διαχειρίζεται 162 συμβάσεις δημοσίων έργων σε διάφορες φάσεις ωριμότητας, προϋπολογισμού περίπου 2,3 δισ. ευρώ, καθώς και δράσεις κρατικών ενισχύσεων προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 300 εκατ. ευρώ. Συνολικά, ο προϋπολογισμός των έργων και δράσεων που διαχειρίζεται η εταιρεία ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ.

Έργα όπως το Σύζευξις ΙΙ, η Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (gov-ERP), το σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS), η Διαύγεια ΙΙΙ, οι Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα «Τηλεδίκη»), το Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης, η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης, το Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ), ο Ανασχεδιασμός, Απλούστευση & Μοντελοποίηση ροών του Εθνικού Τυπογραφείου, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση και παρακολούθηση έργων ΣΔΙΤ και πολλά ακόμα.

Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, θα διπλασιαστεί για την ακρίβεια, λαμβάνοντας υπόψη τα έργα της «Βίβλου του Ψηφιακού Μετασχηματισμού», τα οποία πρόκειται να ανατεθούν στην Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς και τα έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού τα οποία θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και μεγάλο μέρος των οποίων πρόκειται να υλοποιήσει η Κοινωνία της Πληροφορίας. Σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα, η ΚτΠ Μ.Α.Ε αναμένεται να διαχειριστεί σχεδόν 40 έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,1 δις ευρώ. Έτσι, συνολικά, σε έναν περίπου χρόνο από τώρα, η ΚτΠ ΜΑΕ θα διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 4,6 δις ευρώ.

Μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς εδώ στην ΚτΠ Μ.Α.Ε είναι οι προκλήσεις που έρχονται στο πλαίσιο της νέας ψηφιακής πραγματικότητας. Μετά την πρόσφατη προκήρυξη των διαγωνισμών τεσσάρων (4) μεγάλων έργων τα οποία αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα (Gov ERP, Μετασχηματισμός διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών, Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ), Πληροφοριακό Σύστημα Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)]), θα ακολουθήσει μια σειρά περίπου 25 νέων έργων –  παρεμβάσεων μέχρι και τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 130 εκατ. ευρώ.

Ο εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η ανάπτυξη της οργανωτικής λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας, η συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Δημόσιων Φορέων και το G-Cloud Next Generation, είναι μερικοί μόνο «κρίκοι από την αλυσίδα» των ψηφιακών έργων, τα οποία καθιστούν σαφές με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας έχει κύριο στόχο να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημόσιου τομέα και τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Με αποτελέσματα άμεσα και απτά στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.   

* Ο Δημήτρης Γιάντσης είναι Γενικός Διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News