Green Economy Πέμπτη 23/09/2021, 09:26
GREEN ECONOMY

Τιμολόγια ρεύματος: Αντιδράσεις από τους προμηθευτές στις προτάσεις της ΡΑΕ

Τιμολόγια ρεύματος: Αντιδράσεις από τους προμηθευτές στις προτάσεις της ΡΑΕ

«Κόκκινη κάρτα» έβγαλαν οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος στις περισσότερες από τις προτάσεις της ΡΑΕ για αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος, τις οποίες είχε θέσει η Αρχή σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές Αυγούστου. Οι ενστάσεις των προμηθευτών επικεντρώνονται στις τρεις βασικές προτάσεις του Ρυθμιστή που ήταν η θέσπιση προκαθορισμένου ορίου (π.χ. συν-πλην 30%) στην επιβάρυνση που μπορούν να προκαλέσουν οι ρήτρες αναπροσαρμογής -κάτι που αναδείχθηκε στο πιο «ακανθώδες» θέμα λόγω και της συγκυρίας των πολύ υψηλών χονδρεμπορικών τιμών που μετακυλίονται στους καταναλωτές μέσω των εν λόγω ρητρών-, η κατάργηση του παγίου και η κατάργηση της ρήτρας αποχώρησης στα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Κοινή συνισταμένη των θέσεων των προμηθευτών ήταν ότι η πλειονότητα των παρεμβάσεων που προτείνει η ΡΑΕ για τα τιμολόγια θα οδηγήσει στην τυποποίηση των παρεχόμενων συμβολαίων, εγείροντας τον κίνδυνο να περιοριστεί ο ανταγωνισμός στην αγορά, αποβαίνοντας εις βάρος των καταναλωτών.   Η ΡΑΕ από την πλευρά της υποστήριξε ότι οι προτεινόμενες αλλαγές είναι προς την κατεύθυνση της αύξησης της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των τιμολογίων και της προώθησης του υγιού ανταγωνισμού, θέση με την οποία συμφώνησαν και οι καταναλωτικές οργανώσεις (ΚΕΠΚΑ, ΕΚΠΟΙΖΩ) που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση και τάχθηκαν υπέρ των προτάσεων του Ρυθμιστή.

Για τη θέσπιση προκαθορισμένου «πλαφόν» στην επιβάρυνση από τις ρήτρες αναπροσαρμογής, οι προμηθευτές παρατηρούν ότι οι ρήτρες χρησιμοποιούνται εν πολλοίς για να υποκαταστήσουν τους μηχανισμούς που θα έπρεπε να υπάρχουν στη χονδρεμπορική αγορά και που θα επέτρεπαν στους προμηθευτές να περιορίσουν την έκθεσή τους στο ρίσκο των διακυμάνσεων των χονδρεμπορικών τιμών, Επομένως, ο καθορισμός ενός μέγιστου ορίου θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.  Ακόμη και κάποιες εταιρείες που συναινούν καταρχήν με το μέτρο, επισημαίνουν πως προϋπόθεση είναι να μην αποτελέσει αντικείμενο ρυθμιστικής απόφασης και να μην επιβληθεί η οριζόντια εφαρμογή του σε όλη την αγορά. Η υιοθέτηση του ορίου θα έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του προμηθευτή, υπό την αίρεση ότι η εν λόγω εμπορική του απόφαση θα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους όρους του σχετικού προγράμματος και θα επικοινωνείται με σαφήνεια στους πελάτες.

Οι προμηθευτές αναγνωρίζουν εξάλλου το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από το ράλι των χονδρεμπορικών τιμών σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό,  μεγάλη εταιρεία του κλάδου σημειώνει ότι «Είναι απολύτως κατανοητή η επί της αρχής ανάγκη διαχείρισης του προβλήματος και οι λύσεις με κρατική παρέμβαση που εστιάζουν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, χωρίς κινδύνους αλλοίωσης του υγιούς ανταγωνισμού μεσο-μακροπρόθεσμα».  

Όσον αφορά το πάγιο, αρκετοί προμηθευτές υποστήριξαν πως στόχος του είναι να ανακτηθούν τα κόστη διαχείρισης από παροχές (όπως π.χ. τα εξοχικά) στις οποίες για σημαντικά χρονικά διαστήματα η κατανάλωση είναι μηδενική. Επομένως, μέσω της χρέωσης παγίου δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις η δυνατότητα στις εταιρείες να καλύπτουν τα έξοδα διαχείρισης των μετρητών που εκπροσωπούν.

Τέλος, για την κατάργηση της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης, οι προμηθευτές υποστήριξαν ότι  η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα που εγγυάται πως ο πάροχος θα ανακτήσει το κόστος απόκτησης ενός πελάτη, στην περίπτωση που αυτός αποφασίσει να διακόψει το συμβόλαιό του νωρίτερα από τον προκαθορισμένο χρόνο. Έτσι, με δεδομένο ότι τα κυμαινόμενα τιμολόγια συνδέονται με πρόσθετες παροχές στον καταναλωτή, η ρήτρα διασφαλίζει πως ο προμηθευτής θα ανακτήσει το ποσό για αυτές τις πρόσθετες παροχές.  Σημείωσαν επίσης ότι η κατάργηση της ρήτρας θα άφηνε απροστάτευτους τους προμηθευτές από καταναλωτές που θα μετακινούνταν από πάροχο σε πάροχο, αδιαφορώντας για την εξόφληση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου τους μετά την αποχώρησή τους.

 

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News