Business & Finance Δευτέρα 14/03/2022, 18:38
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

SURE: Έρευνα ΕΕΣ για αν οι ενέργειες της Επιτροπής ήταν «έγκαιρες και κατάλληλες»

Οι ελεγκτές της ΕΕ θα εξετάσουν τη στήριξη που παρείχε η ΕΕ στους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της πανδημίας

SURE: Έρευνα ΕΕΣ για αν οι ενέργειες της Επιτροπής ήταν «έγκαιρες και κατάλληλες»

Έρευνα για το αν και κατά πόσον οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το μέσο SURE ήταν έγκαιρες και κατάλληλες, και κατά πόσον ανέπτυξε άρτιο πλαίσιο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του μέσου και την υποβολή σχετικών στοιχείων προανήγγειλε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συμβούλιο.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΕΣ το 2020, όταν ξέσπασε η πανδημία COVID-19, τα κράτη μέλη έλαβαν μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων των οποίων οι πηγές βιοπορισμού επηρεάστηκαν από τις αποσταθεροποιητικές συνέπειες της εκτεταμένης διακοπής λειτουργίας διάφορων τομέων της οικονομίας της ΕΕ. Η ΕΕ στήριξε με τη σειρά της τα μέτρα αυτά με το χρηματοδοτικό μέσο SURE –ένα μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο πλαίσιο του μέσου αυτού, μπόρεσε να χορηγήσει δάνεια ύψους έως 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των καθεστώτων που θέσπισαν τα κράτη μέλη προκειμένου να στηρίξουν τους εργαζόμενους που διέτρεχαν κίνδυνο απώλειας εισοδήματος συνεπεία της πανδημίας. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προετοιμάζει έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά με το μέσο SURE στον κίνδυνο ανεργίας στην ΕΕ ως απόρροια της πανδημίας.

Το χρηματοδοτικό μέσο SURE διαμορφώθηκε και υλοποιήθηκε ως απάντηση στην εξελισσόμενη κρίση της COVID-19. Σχεδιάστηκε με σκοπό να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα καθεστώτα διατήρησης θέσεων εργασίας που εισήγαγαν τα κράτη μέλη, τα οποία περιλάμβαναν από παραδοσιακά συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και επιδότησης μισθών για τους εργαζόμενους μέχρι νέα προγράμματα εισοδηματικής στήριξης για τους αυτοαπασχολούμενους. Από το μέσο SURE μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν ορισμένα μέτρα υγειονομικής φύσης. Το μέσο αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική εξέλιξη στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ αντλεί πόρους για τη χορήγηση χρηματοδότησης, καθώς χρηματοδοτείται από τον δανεισμό της Επιτροπής από τις κεφαλαιαγορές. Οι πόροι αυτοί έχουν διοχετευθεί στα 19 κράτη μέλη που συμμετέχουν στο μέσο για τη στήριξη των εθνικών τους προγραμμάτων αντιμετώπισης της κρίσης της COVID-19. Σε μια κίνηση αλληλεγγύης δε, και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να εγγυηθούν από κοινού τα δάνεια. Εάν ένα κράτος μέλος αθετήσει την υποχρέωση αποπληρωμής των δανείων στο μέλλον, όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη μπορούν να θεωρηθούν από κοινού υπόχρεα για την αποπληρωμή του 25 % του συνολικού ποσού του δανείου, κατ’ αναλογία προς τη σχετική ευημερία τους. Το υπόλοιπο καλύπτεται από εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, περίπου 31 εκατομμύρια πολίτες και 2,5 εκατομμύρια εταιρείες έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο του μέσου SURE το 2020», δήλωσε η Iliana Ivanova, Μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου. «Ήδη έχουν εκταμιευθεί περί τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα τεράστιο ποσό ενωσιακής στήριξης. Πρόθεσή μας είναι να διερευνήσουμε κατά πόσον η απόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρξε αποτελεσματική ως προς την επιδίωξή της να βοηθήσει τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κρίση στην ΕΕ να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις που θα διατυπώσουμε στην έκθεση ελέγχου μας θα βοηθήσουν την ΕΕ να αντλήσει διδάγματα εφαρμόσιμα σε παρόμοια καθεστώτα, σε περίπτωση που στο μέλλον ανακύψει άλλη κρίση ανάλογης κλίμακας.»

Οι ελεγκτές θα αξιολογήσουν κατά πόσον οι ενέργειες της Επιτροπής όσον αφορά το μέσο SURE ήταν έγκαιρες και κατάλληλες, και κατά πόσον η Επιτροπή ανέπτυξε άρτιο πλαίσιο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του μέσου και την υποβολή σχετικών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι το SURE είναι ένα προσωρινό μέσο που αποσκοπεί στη στήριξη των μέτρων που έλαβαν τα ίδια τα κράτη μέλη για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 στην απασχόληση. Έως το τέλος Ιανουαρίου του 2022, το Συμβούλιο της ΕΕ είχε εγκρίνει χρηματοδοτική στήριξη ύψους σχεδόν 95 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του καθεστώτος, εκ των οποίων ποσό ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ έχει ήδη εκταμιευθεί.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΤΑ: Έρευνα για κρατική ενίσχυση ξεκινά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΕΕ: Χαιρετίζει την απόφαση για άμεση δημιουργία ασφαλούς θαλάσσιου διαύλου

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News