Πρόγραμμα SURE

ΕΕ: Η συμβολή του  SURE στην αντιμετώπιση της πανδημίας και τη στήριξη της ανάκαμψης
SURE: Έρευνα ΕΕΣ για αν οι ενέργειες της Επιτροπής ήταν «έγκαιρες και κατάλληλες»
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προετοιμάζει έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά με το μέσο SURE στον κίνδυνο ανεργίας στην ΕΕ ως απόρροια της πανδημίας.

  • Από τα μέτρα στήριξης στα μέτρα ανάκαμψης για την απασχόληση
  • Πού διοχετεύονται τα 728 εκατ. από το πρόγραμμα SURE